De keuze voor 'een sneeuw' was dan ook een bewust archaisme

Beeld uit de voorstelling 'Een Sneeuw' van Willem Jan Otten door Het Toneel Speelt. Beeld Fotografie/©Leo van Velzen 2014
Beeld uit de voorstelling 'Een Sneeuw' van Willem Jan Otten door Het Toneel Speelt.Beeld Fotografie/©Leo van Velzen 2014

In zijn recensie van het toneelstuk Een sneeuw stelt Vincent Kouters dat de titel van dit toneelstuk van Willem Jan Otten verwijst naar een dichtregel van J.H. Leopold (1865-1925). Dat klopt, alleen, zo vraagt Kouters zich af, waarom sprak Leopold van 'een sneeuw' en niet van 'de sneeuw' of gewoon 'sneeuw'?

Hordes neerlandici hebben zich de afgelopen eeuw over deze vraag het hoofd gebroken (het gedicht stamt uit 1897), maar het antwoord geeft Paul Claes in zijn vorig jaar verschenen essaybundel De sleutel. Claes maakt duidelijk dat Leopold een 'vers in middeleeuwse trant' voor ogen had. De keuze voor 'een sneeuw' was dan ook een bewust archaisme.

Overigens, zo merkt Claes op, ook Goethe begon zijn gedicht März met de regel 'Es ist ein Schnee gefallen'.

En niet te vergeten Gerrit Achterberg, wiens gedicht Ondertrouw opent met: 'Er is een sneeuw begonnen in de straat.'

Peter Swanborn, Rotterdam

Meer over