De Kamervoorzitter loopt weg na suggestie van partijdigheid

DEN HAAG - De huidige Tweede Kamer is een van de lastigste ooit, zeggen kenners. Vergaand versplinterd, stevig gepolariseerd, veteranen met veel kennis van de regels in de oppositie. De relatief verse Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (46, VVD) heeft het er moeilijk mee. Ze haalde net niet zonder tranen het reces.

De ergernis bouwde zich de afgelopen weken op. Van Miltenburg vond dat Kamerleden zich onredelijk gedroegen. Steeds vaker klonk de ergernis door. Over het verongelijkt gejengel om meer spreektijd, de gespeelde misverstanden en het kennelijke onbegrip voor haar positie en goede wil. Donderdagavond laat was daar de spreekwoordelijke druppel.

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën zit dezer dagen in zijn maag met fraude door Bulgaarse bendes met zorg- en huurtoeslagen. Had hij dat moeten of kunnen weten? De oppositie had er nog voor het reces over willen debatteren, maar het lukte Weekers niet alle informatie op tijd op een rij te krijgen.

Wanneer dan wel een debat, en waarover precies? De VVD had er als eerste een aangevraagd, over 'de toekomst van het toeslagenstelsel'. Lekker breed, dus. Vooruitkijken, niet te veel terugkijken. Maar CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, en met hem een flink deel van de oppositie, wilde juist wel terugkijken. Een apart debat graag, alléén over Weekers en de Bulgaren.

Voor de PvdA een dilemma. Ze wil een bewindspersoon van de eigen regeringsploeg niet onnodig in problemen brengen. Maar ze wil ook niet de indruk wekken dat ze obstructie pleegt in zo'n gevoelige kwestie. PvdA-Kamerlid Ed Groot deed daarom moeite buiten de discussie te blijven. Maar Van Miltenburg moest een besluit nemen en riep hem naar voren om zijn standpunt toe te lichten. Dat deed hij in niet al te heldere bewoordingen.

Omtzigt hoorde er steun in voor zijn verzoek, Van Miltenburg juist niet. Na wat geharrewar vroeg Van Miltenburg Groot nogmaals wat hij nou wilde. Toen die bleef zitten vroeg ze hem of ze het juist had begrepen dat hij geen apart debat wilde. Groot bleef zitten.

Daarop verscheen CDA-leider Buma aan de interruptiemicrofoon. Hij vond dat de voorzitter hier 'wel erg sterk sturend' bezig was. Dat was de genadeklap. Werd ze hier van partijdigheid beschuldigd? Geëmotioneerd hamerde ze af en verdween, de Kamer uit. Huilbuien op de wc, zoemde het rond.

De volgende dag heette het dat ze aftreden zou overwegen, iets wat werd ontkend. Van Miltenburg zelf hield het bij de mededeling dat ze het moeilijk vindt als er aan haar integriteit wordt getwijfeld.

undefined

Meer over