De iPap

w.dejong@volkskrant.nl..

Mevrouw De Jong is vorige week voor het eerst van haar leven voor een boodschapje naar de Media Markt geweest, en het is haar slecht bekomen. Bijna was ik dan ook het dure cadeautje misgelopen dat ze er voor mijn verjaardag ging kopen. Dat had alles te maken met de bedenkelijke mannensoort die ze er observeerde. Volgens mijn echtgenote wordt het elektronicawarenhuis, in elk geval op maandagmorgens, massaal bezocht door kerels met een kindje in een draagzak of wandelwagentje. Vaders die dus eigenlijk met hun zoon of dochtertje in de frisse buitenlucht zouden moeten wandelen of lekker met ze in het golfslagbad behoorden te poedelen, maar die zoiets klaarblijkelijk gewoon verrekken, de egoïsten!

Wat is híér in godsnaam aan de hand?, had mevrouw De Jong zich bij de aanblik van dat Media Markt-verschijnsel in eerste instantie nog naïef afgevraagd. Waarna ze 1 plus 1 tot 3 had opgeteld en vervolgens door een diep medelijden werd overmand met al die naar de Apple-afdeling meegesleepte baby’s en dreumesen. Stonden die zombievaders verdorie allemaal geheel in zichzelf verzonken en liefdevol over een iPad of over een Powerbook gebogen, in plaats van over hun bloedjes van kinderen. Wat dachten al die lulleballen nou? Zou dit de bedoeling zijn geweest toen de geëmancipeerde beschaving een jaar of wat geleden de zogeheten papadag had voortgebracht? Hoorde die niet van voor tot achter te zijn dichtgetimmerd met leuke en verantwoorde dingen doen?

Extra veldonderzoek in de boek- en platenwinkel had mevrouw De Jongs sterke vermoedens nog diezelfde ochtend bevestigd: er sjouwden verdomd her en der meer vaders met hun kroost langs de schappen met gadgets, stripalbums en dvd’s dan dat er achter de Bugaboo in het park of door de speeltuin liepen. En het najaarszonnetje had nota bene volop geschenen!

Met terugwerkende kracht werden bij haar thuiskomst alle 2.145 inmiddels door mij volbrachte papadagen nog eens door haar tegen het licht gehouden. En hoewel alle dieren in Blijdorp Zoo onmiddellijk beginnen te gapen of expres de andere kant opkijken wanneer ze mijn zoontje en mij op papadag alweer voor hun kooien zien verschijnen, kneep ik toch nog even de billen samen. Want door al dat opgeschroefde papa-en-mamagedoe in Nederland van de laatste tijd, kan het niet anders of je bevindt je als normale en nuchtere ouder al gauw aan de verkeerde kant van de streep.

De leuke mama’s van dit land hebben inmiddels al een standbeeld voor zichzelf opgericht. De ene na de andere mamabijbel verschijnt, er zijn meerdere mamatijdschriften en mamaworkshops, en op Twitter is de zelfverheerlijking van mama’s en hun voorbeeldige zorgactiviteiten goed voor meerdere tenhemelopnemingen per dag. Tot voor kort wist je niet beter of hooguit een type als Daphne Deckers kon ermee wegkomen, met al dat breed uitgemeten, mierzoete moederen.

Maar net zoals er stereotiepe Media Markt-vaders zouden bestaan, is er tegenwoordig sprake van een politiek correct Ons Soort Moeders-geteutebel waar zelfs moderne peuters en kleuters knap zenuwachtig van zullen worden. Word je al elke dag in dezelfde gekke meisjeskleertjes als mama gehesen en naar school vervoerd op een met plastic bloemen versierde, speciale mamafiets, moet je ook nog eens in die hele kijk-mij-eens-een-geweldige-moeder-zijn-toer van d’r mee.

Fijn dan toch dat er nog vaders zijn die het allemaal van enige afstand en met het nodige schouderophalen kunnen en willen aanzien, zou ik zeggen. Maar de vraag is hoeveel tijd de arme vent nog is gegeven. Op Twitter sprak onlangs een bekende Nederlandse vader zich als eerste veroordelend uit over papa’s die alleen in het weekend tijd hebben voor hun kinderen omdat ze op alle andere avonden in de week ‘natuurlijk in de kroeg’ moeten zitten. Broeders, aanstaande maandag maar even naar een ander elektronicawarenhuis, of toch maar even met de kleine het park in, want de jacht op de iPap is geopend.

Meer over