De Huisarts

Het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen is de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Die tendens zet zich de komende jaren waarschijnlijk voort....

Toch ziet het ernaar uit dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Alleen al door veranderingen in de bevolkingssamenstelling, onder meer de toenemende vergrijzing, zal tot 2010 het aantal contacten met de huisarts met 7,4 procent stijgen.

Bovendien duren die contacten steeds langer. Nivel gaat momenteel uit van een gespreksduur van 12 minuten, tegen maar 7 minuten in 1988. Waarschijnlijk zal die tijd per contact snel verder toenemen. Dat komt vooral door meer aandacht voor preventie, toenemende mondigheid van patiënten en het toepassen van defensieve geneeskunde door huisartsen, uit angst voor juridische claims.

Gezien de huidige leeftijdsopbouw van de huisartsenpopulatie wordt verwacht dat de komende tien jaar een op de drie huisartsen ermee ophoudt. Omdat steeds meer huisartsen, vaak vrouwen, in deeltijd willen gaan werken, zal het aantal opleidingsplaatsen voor huisartsen de komende tijd dan ook flink moeten worden uitgebreid, denkt het Nivel.

Meer over