De Hoop redt kamerleden van vernieuwing

'Wil er iemand een stemming over de eerste tien van de kandidatenlijst?', vraagt CDA-partijvoorzitter Helgers, trekkend aan een sigaartje. Zijn partijbaronnen zwijgen op die historische maandag in Doorn waar de helft van de zittende Tweede-Kamerfractie zal sneuvelen....

Van onze verslaggever

Jan Hoedeman

DEN HAAG

'Vijftien', roept Visser, de kamerkringvoorzitter van Friesland. Hij wil op de plaats van kamerlid Hillen de Fries Atsma hebben. Hillen wint de slag, Atsma komt uiteindelijk op 21. De eerste veertien namen worden klakkeloos overgenomen.

Veel gevechten worden er niet geleverd. De Hoop Scheffer is die maandag in Doorn vrij stil. Hij heeft zijn gevechten een dag eerder al geleverd met het dagelijks bestuur (DB) en daarmee een aantal zittende fractieleden binnenboord gehouden. Vanaf plaats 14 mag hij een zestal zittende kamerleden opvoeren die in ieder geval mee moeten naar de nieuwe fractie: Van Ardenne, Hillen, De Haan, Leers, Verhagen en Biesheuvel.

In ruil daarvoor accepteert de fractievoorzitter de grondigste vernieuwing in de kop van de lijst: acht van de eerste veertien zijn nieuwelingen. Het is een reactie op de blunder met de vorige lijst, waar nieuwe kandidaten onverkiesbaar raakten door de verpletterende verkiezingsnederlaag van 1994.

Moeizamer verlopen zijn pogingen de zittende fractieleden De Jong, Ten Hoopen en Bremmer op 31, 32 en 34 te houden. Er wordt geprobeerd Bremmer van 34 te laten zakken, maar dat strandt op succesvol verzet van De Hoop Scheffer.

Het lukt hem niet om de Brabander Leers hoger dan plaats 17 te krijgen. De Hoop Scheffer heeft zijn grootste triomf enkele weken eerder al geboekt. Dwars tegen partijvoorzitter Helgers in redde hij Hillen uit de handen van het dagelijks bestuur. Ze wilden Hillen helemaal van de lijst af hebben, omdat hij 'deloyaal' zou zijn.

Wat De Hoop Scheffer die maandag niet lukt is om de Brabander Leers hoger te krijgen dan plaats 17. Hij moet het afleggen tegen zijn regiogenote Dankers, die op 9 wordt gezet.

Het partijbestuur rekent op de nieuwe lijst af met de kamerleden die zij verantwoordelijk achten voor de problemen die in 1994 ontstonden door het straffe bezuinigingsbeleid.

De belangrijkste financïele woordvoerder Terpstra wordt op plaats 36 gezet. De Jong staat net verkiesbaar op 31. Daartegenover staan bij de eerste tien namen vier nieuwelingen die het woord moeten voeren voor financiën, sociale zaken en economische zaken. Dat zijn Van der Knaap, Verburg, Balkenende en Van den Akker.

De amateur-politici uit de provincie hebben maar liefst negen uur nodig om de voorgestelde lijst van Helgers en De Hoop Scheffer vast te stellen.

Het mondt vaak uit in ritueel kwartetten met als inzet het platte regionale eigenbelang: hoe krijg ik zoveel mogelijk mensen uit mijn kamerkring in de fractie?

Het uiteindelijke resultaat leidt tot verbijstering bij de huidige kamerleden. Laaiend zijn ze dinsdagochtend in de fractievergadering. 'Ik heb wel degelijk voor jullie gevochten' roept CDA-partijvoorzitter Helgers dinsdagochtend geëmotioneerd.

De woede van de kamerleden die nu definitief weten dat ze moeten vertrekken of in de gevarenzone terecht zijn gekomen, ontlaadt zich vooral op hem.

De gesneuvelde Lansink snapt alleen niet hoe zijn fractievoorzitter dit allemaal heeft kunnen slikken. 'Daar blijf ik de grootste moeite mee hebben.'

Pagina 11: Commentaar

Meer over