De ‘honderd’ pas uitzetten als veiligheid zeker is

In de ruim honderd gevallen dat Nederland de asielaanvraag van een uitgeprocedeerde vreemdeling aan het land van herkomst heeft gemeld, mag geen uitzetting plaatsvinden....

Dit schrijft VluchtelingenWerk Nederland in een brief aan minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken. Directeur Eduard Nazarski wijst erop dat de Nederlandse overheid in al deze gevallen de wet heeft geschonden. ‘Deze overtredingen kunnen niet gebagatelliseerd worden in termen van administratieve slordigheden.’ Nazarski meent dat het om zeer ernstige fouten gaat die betrokkenen in gevaar kunnen brengen.

Verdonk maakte vrijdag na de presentatie van het rapport van de commissie-Havermans bekend dat in het kader van de uitzetting in 102 gevallen aan landen van herkomst is gemeld dat uitgeprocedeerde vreemdelingen asiel hadden aangevraagd in Nederland. Volgens haar gaat het om ‘administratieve slordigheden’.

VluchtelingenWerk vindt dat met deze meldingen de basis van het asielsysteem is aangetast, omdat vreemdelingen erop mogen vertrouwen dat hun asielverzoek niet bekend wordt in hun land. Het kabinet stelt dat die landen zelf de asielaanvraag van hun onderdanen kunnen achterhalen, onder meer door naar de tv-serie 26.000 Gezichten te kijken, de reeks portretten van afgewezen asielzoekers die terug moeten naar hun land van herkomst.

Meer over