'De havenpool failliet? Dat valt toch niemand uit te leggen'

In het kantoortje van de failliete havenpool Samenwerkende Havenbedrijven (SHB) in het Westelijk Havengebied hangen groepjes stevig gebouwde kerels rond, types die gewend zijn zware lichamelijk arbeid te verrichten....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Veel hoop op een goede afloop is er niet. Hun idee is dat de werkgevers liever met uitzendkrachten werken, die ze per uur inhuren en die verder geen rechten hebben.

De Arbeidspool SHB is ook een soort uitzendbureau voor de havenbedrijven. Een belangrijk verschil met de gewone uitzendbureau's is dat de driehonderd uitzendkrachten in vaste dienst van de pool zijn en een goede cao hebben.

'De werkgevers hebben ons nodig', zegt Michel, 'maar ze vinden ons te duur. De arbeidspool wordt gewoon geboycot, ook al zijn ze verplicht eerst hier aan te kloppen als ze mensen nodig hebben. Willens en wetens is de pool om zeep gebracht.'

De werkgevers in de haven zijn de grootste aandeelhouder van de arbeidspool. Uit deze groep behoren in piektijden de mensen te worden gehaald. Het zijn niet alleen sjouwers. Volgens Michel levert de SHB kraandrijvers, heftruckchauffeurs, controleurs, ijkers. 'Wij kunnen een schip van begin tot eind afwerken.'

Leegloop is er niet veel, wordt gezegd. Michel heeft dit jaar twee dagen niet gewerkt, Gerard vier dagen niet, Lex was in totaal zestien dagen overbodig en Jouke negen dagen. 'Het valt mee', zegt Gerard, 'overhead moet je hebben, want anders kan niet inspringen op de momenten dat het nodig is.'

Lex vertelt dat niemand begrijpt waarom hij ontslagen is. 'Zeggen ze: hoe kan dat nou? De Amsterdamse haven boekt het ene overslagrecord na het andere? Er wordt een nieuwe haven gegraven, die zevenduizend aarbeidsplaatsen oplevert en voor driehonderd man is geen werk. Dat valt toch niet uit te leggen?'

Ze zijn bitter. Twee jaar geleden, toen de al sinds 1916 bestaande arbeidspool werd geprivatiseerd, gaf het rijk de nieuwe eigenaar 24 miljoen gulden mee. Dat geld is weg. Volgens de mannen opgegaan aan bureautjes die allerlei onderzoeken deden. 'Het is niet hard te maken, maar er moet gefraudeerd zijn. De werkgevers zijn via ons gesubsidieerd.' Volgens werkgevers en onderzoekers is het geld juist opgegaan aan salarissen voor uren waarop niet werd gewerkt.

De actiebereidheid is groot, zeggen ze dreigend. Als de werkgevers niet bijdraaien, wordt er zowel in Amsterdam als in Rotterdam gestaakt. Lex: 'De stuwadoors in loondienst van de havenbedrijven zijn solidair. Wat denk je, hun baan loopt gevaar als de minder betaalde, rechteloze uitzendkrachten de overhand krijgen.'

De Vervoersbond FNV hoopt de mannen in toom te houden, wat veel moeite kost. Al weken werkt de bond aan een doorstart van het failliete bedrijf. Vrijdag leek het plan rond. De werkgevers tekenden. Zondag trokken zij zich weer terug. Een lijmpoging mislukte.

De vervoersbond wil voor maandagmiddag twee uur duidelijkheid van de werkgevers over een pakket voorstellen die het mogelijk moeten maken de failliete havenpool alsnog nieuw leven in te blazen.

Als de werkgevers er niet op ingaan, zal de bond stakingen uitschrijven of de onvermijdelijke wilde acties overnemen. De bond wil hiermee een oplossing forceren.

Meer over