De Haagse renovatiesector beleeft gouden tijden

Beeld -

Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en huidig burgemeester van Alphen a/d Rijn, bracht gisteren advies uit aan Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, over de renovatie van het Haagse Binnenhof, de zetel van onze democratie. Die is nodig, want als er niet snel wordt ingegrepen wordt de hele boel door de Haagse brandweer gesloten, wat daarvan de gevolgen voor de democratie ook zullen zijn.

Spies, tot voor kort eigenaar van het adviesbureau Liesbeth Spies Advies, heeft twee opties onderzocht. In de eerste optie gaat het Binnenhof 5,5 jaar dicht en in één keer op de schop. Dat kost naar schatting tussen de 400 en 480 miljoen euro. In de tweede optie wordt het complex gefaseerd opgeknapt: dat duurt 13,5 jaar en kost 500 tot 600 miljoen. Spies adviseert Blok te kiezen voor optie 1.

Democratie mag wat kosten en je wilt ook niet dat de volksvertegenwoordigers onze belangen moeten behartigen in een lekkende tent en met elektrocutiegevaar, want dat gaat ten koste van de concentratie. Maar het zijn forse bedragen. Eerst de peperdure opknapbeurten van de paleizen en andere optrekjes van het koningshuis en nu dit weer: de Haagse renovatiesector beleeft gouden tijden.

Volgens Spies hoeven we niet bang te zijn dat het, zoals bij grote bouwprojecten gebruikelijk is, nog veel duurder wordt. De post 'onvoorzien' in haar kostenraming is namelijk zo hoog, dat de onvoorziene gebeurtenissen echt rampzalige proporties moeten aannemen, willen ze niet zijn gedekt. Dat is een aangename gedachte, vooral voor de aannemers die de klus straks ter hand zullen nemen.

Grote verbouwingen duren in Nederland meestal minstens twee keer zo lang als gepland, maar mogelijk heeft Spies in haar advies ook daarmee rekening gehouden en op voorhand al een paar jaar extra ingeboekt. Het is een interessante maar risicovolle methode om tegenvallers al van tevoren mee te nemen in de planning. Misschien heeft Spies het ei van Columbus gevonden om 'de tegenvaller', een voor politici levensgevaarlijk verschijnsel, voorgoed uit te bannen door deze alvast in de plannen te integreren. Maar als dat de gewoonte wordt in Den Haag, kunnen we de belastingverlaging wel op onze buik schrijven en nemen de staatsuitgaven zorgwekkend toe. Al valt er vast ook wel eens een meevallertje te noteren, als het aantal tegenvallers tegenvalt.

De kosten van de renovatie kunnen iets hoger uitvallen door de bouw van het praalgraf voor Johan van Oldenbarnevelt. De Raadspensionaris, destijds de invloedrijkste man van de Republiek, verloor in 1619 een machtsstrijd met prins Maurits. Dat kostte hem de kop. Hij werd vermoedelijk bijgezet in de kelders van de Hofkapel, maar sinds die eind negentiende eeuw werd afgebroken en verbouwd, is de kist met het lijk spoorloos.

Ronald van Raak van de SP stelde gisteren voor de verbouwing aan te grijpen voor een zoektocht naar de overblijfselen van de overledene, en voor hem een praalgraf in te richten. Volgens Van Raak is Van Oldenbarnevelt de grondlegger van de Republiek en de Gouden Eeuw.

Goed plan. Misschien kunnen we in het mausoleum ook plaats maken voor de gebroeders De Witt, die in 1672 op gruwelijke wijze werden vermoord op instigatie van de Oranjes.

Het Binnenhof is zo straks een mooie nieuwe toeristenattractie rijker, met de entreeheffing kunnen we een deel van de onkosten terugverdienen. Bovendien is het mij best wat waard koning Willem Alexander het praalgraf van de slachtoffers van zijn voorvaders te zien inwijden - toch een vorm van boetedoening en gerechtigheid.

Beeld -
Meer over