de Grote Geschiedenis Quiz

Het is het Paasweekeinde, tijd dus voor de voorronde van alweer de derde Grote Geschiedenis Quiz. Net als vorige jaren organiseert de Volkskrant de quiz in samenwerking met het Historisch Nieuwsblad....

Allereerst een welgemeende waarschuwing. Veel antwoorden zijn natuurlijk op te zoeken. Maar dan speelt u vals en loopt u het risico om met een prachtig, maar nepresultaat als een van de vijftig topscorers te worden uitgenodigd voor de finale. En daar valt u dan zonder pardon door de mand.

In deze voorronde moet u 25 vragen beantwoorden, op het formulier hieronder. Wie denkt een antwoord heel zeker te weten, kan het vakje 'zeker' aankruisen. Als het antwoord juist is, krijgt u 1 bonuspunt. Is het antwoord fout, dan volgt 1 strafpunt.

Stuur het formulier (één per persoon) in een gefrankeerde envelop vóór dinsdag 17 april naar:

DE VOLKSKRANT

de Grote Geschiedenis Quiz

POSTBUS 1002

1000 BA AMSTERDAM

De buslichting van maandag 18.00 uur geldt als deadline.

Nog makkelijker is het om uw antwoorden via internet (www.volkskrant.nl/ggq2001) in te zenden. Ook hier geldt dat de inzendingen uiterlijk maandag 16 april om 18.00 uur binnen moeten zijn.

De juiste antwoorden vindt u vanaf aanstaande dinsdagmiddag op de website en komende zaterdag op de pagina Sporen. Daar worden ook de namen vermeld van de vijftig finalisten die op zaterdag 5 mei in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden zullen strijden om de uiteindelijke hoofdprijs: een geheel verzorgde cultuurhistorische reis naar keuze.

Wat heeft Philips niet (mede) uitgevonden?

a. De compact disc

b. De geluidscassette

c. De Philishave

d. Het VHS-videosysteem

Aan de politieke loopbaan van CDA-politicus Willem Aantjes kwam een einde nadat onthuld werd dat hij lid was geweest van de Germaanse SS. Wat was de Germaanse SS eigenlijk?

a. De Nederlandse afdeling van de Waffen SS

b. Een Sonderkommando dat joden vermoordde aan het Oostfront

c. Een politiek-ideologische afdeling van de SS

d. De spotnaam voor de Landwacht

Onder generaal Videla heerste in de jaren 1976-1981 in Argentinië een schrikbewind. Hoeveel slachtoffers (bij benadering) maakte dit regime?

a. 2500 - 3000

b. 6000 - 7000

c. 10.000 - 15.000

d. 50.000 - 60.000

Naar wie is Prinsjesdag vernoemd?

a. Willem de Zwijger

b. Frederik Hendrik

c. Willem V

d. Prins Alexander, de zoon van koning Willem III

Het Nederlandse leger leed in de meidagen van 1940 op veel plaatsen een grote nederlaag tegen het Duitse leger. Maar waar wist het Nederlandse leger wél stand te houden?

a. Houten

b. De Peel-Raamstelling

c. Wierden

d. Kornwerderzand

Waarom besloot de Nederlandse regering eind jaren veertig het paspoort van de cineast Joris Ivens in te trekken?

a. Vanwege zijn houding ten aanzien van stalinistisch Rusland

b. Vanwege zijn houding ten aanzien van maostisch China

c. Vanwege zijn keuze voor de onafhankelijkheid van Indonesië

d. Zijn paspoort is nooit echt ingetrokken, al beweerde Ivens van wel

Wat hoort niet in het rijtje thuis?

a. Dubbeltje van Drees

b. Tientje van Lieftinck

c. Snip van Zalm

d. Kwartje van Romme

Waarvoor heeft Nederland Nieuw-Amsterdam (het latere New York) ingeruild?

a. Vrije doorvaart naar de Hudson-baai

b. Suriname

c. De Molukken

d. Tolvrije vaart in de Sont

Waar was de Zilvervloot eigenlijk naar op weg?

a. Engeland

b. Spanje

c. Portugal

d. Brazilië

Wanneer in 1900 een Nederlands fanfare-orkest het volkslied ten gehore bracht, welk lied werd dan eigenlijk gespeeld?

a. De blanke top der Duinen

b. Wien Neêrlands Bloed

c. In naam van Oranje

d. Het Wilhelmus

De Oranjes en hun aanhangers sprongen niet altijd even zachtzinnig om met politieke tegenstanders. Wie van de onderstaande personen kwam niet door hun toedoen om het leven?

a. Johan van Oldenbarnevelt

b. Johan de Witt

c. Cornelis de Witt

d. Domela Nieuwenhuis

Welk jaar was het Rampjaar?

a. 1568

b. 1672

c. 1795

d. 1944

Waarom kwam in 1951 een grote groep Molukkers naar Nederland?

a. Uit religieuze motieven

b. Om bestraft te worden voor desertie tijdens de Politionele Acties

c. Op bevel van de Nederlandse regering

d. Om te demobiliseren uit het KNIL

Welke politicus wilde het Nederlandse politieke bestel laten ontploffen?

a. Jan Marijnissen

b. Hans van Mierlo

c. Roel van Duyn

d. Boer Koekoek

'Praten als Brugman' is een gevleugelde uitspraak. Wie was Jan Brugman?

a. Een boeteprediker uit de 15e eeuw

b. Een predikant uit de 19e eeuw, volgeling van Abraham Kuyper

c. Een bekende straatfiguur uit Amsterdam rond 1900

d. Een volgeling van de anarchist Domela Nieuwenhuis

Hoe heet het eerste computerspel dat eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in de speelhallen verscheen en daarna de huiskamers veroverde?

a. Pong

b. Pacman

c. Nintendo

d. Asteroids

'Dan liever de lucht in', zei Van Speyk. Bij welke gelegenheid zou hij deze gevleugelde woorden hebben uitgesproken?

a. De Slag bij de Doggersbank

b. De Slag bij Castricum

c. De ontploffing van het kruitschip te Leiden

d. De Belgische Opstand

Zet in de juiste chronologische volgorde:

a. U-2 incident / De invasie bij de Varkensbaai / De bouw van de Berlijnse Muur / 'Ich bin ein Berliner' (J.F. Kennedy te Berlijn)

b. 'Ich bin ein Berliner' / De invasie bij de Varkensbaai / U-2 incident / De bouw van de Berlijnse Muur

c. De invasie bij de Varkensbaai / 'Ich bin ein Berliner' / De bouw van de Berlijnse Muur / U-2 incident

d. De bouw van de Berlijnse Muur / 'Ich bin ein Berliner' / U-2 incident / De invasie bij de Varkensbaai

De publiciste Renate Rubinstein speelde tijdens de jaren zestig en zeventig een hoofdrol in de 'Weinreb-affaire' en het debat over het China van Mao Tse Toeng. Wie was bij deze laatste controverse haar voornaamste opponent?

a. Wim F. Wertheim

b. W.F. Hermans

c. Aad Nuis

d. Harry Mulisch

Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord 'mof' in verband onze oosterburen?

a. Een koker van bont om de handen mee te warmen

b. De bijnaam voor seizoenarbeiders in Twente

c. Een dienstmeisje

d. Een huurling in het staatse leger

Uit welk jaar dateert het 'Pact van Dokkum'?

a. 754

b. 1498

c. 1947

d. 1956

Wat is de oudste Nederlandse naamloze vennootschap?

a. De Nederlandsche Bank

b. De Nederlandse Handel-Maatschappij

c. De Verenigde Oost-Indische Compagnie

d. De West-Indische Compagnie

Wat schoot Eddy Treytel, doelman van Feyenoord, op 15 november 1970 in de match tegen Sparta uit de lucht?

a. Een duif

b. Een kraai

c. Een meeuw

d. Een weerballon

Welke van de volgende Nederlandse songs werd nr. 1 in de Verenigde Staten?

a. Venus van Shocking Blue

b. Radar Love van Golden Earring

c. Little Green Bag van de George Baker Selection

d. Boom Boom Boom Boom van de Venga Boys

Combineer de volgende uitspraken met de bijbehorende Amerikaanse presidenten:

De uitspraken

1 America can not be an ostrich with its head in the sand

2Au revoir

3Why don't people like me?

4 Surround yourself with the best people you can find, delegate authority, and don't interfere

De presidenten

A Ronald Reagan

B Lyndon Johnson

C Richard Nixon

D Woodrow Wilson

a. 1D: 2C: 3B: 4A

b. 1A: 2B: 3D: 4C

c. 1B: 2A: 3C: 4D

d. 1C: 2D: 3A: 4B

Meer over