De evolutie van onze beste vijand

Waar is de tijd gebleven dat mannen nog kerels en auto's nog automobielen waren? L.J.K. Set right geeft het antwoord in zijn boek Drive On!...

Setright beschrijft meer dan de auto as such; hij waagt zich aan de sociologie van het verschijnsel en zijn ontstaansgeschiedenis. En vult daarmee een lacune die merkwaardigerwijs over dit onderwerp bestaat. In 34 hoofdstukken, waarin hij interessante feiten, weetjes en anekdotes aaneenrijgt, komen vrijwel alle aspecten van de automobiliteit aan de orde. Zoals revolutionaire technische doorbraken, de gevolgen voor de planologie en de vermeende technische spin off van de racerij voor de middenklasser.

Ondanks zijn verwijtende toon moet hij toegeven dat constructeurs, fabrikanten en zelfs politici eraan hebben bijgedragen dat een aanvankelijk gebruiksonvriendelijke en onveilige vinding zich ontwikkelde tot een betrouwbaar massaproduct. Denk aan de elektrische startmotor in de Cadillac van 1912 die vrouwen onafhankelijk maakte van mannelijke spierkracht, de schijfremmen op de Porsche 356 in 1950 en de massaproductie bij Ford na 1908.

Helaas heeft succes altijd een prijs. Dat Setright die vooral wil laten betalen door de politiek, is hem vergeven. In kringen van autofielen is dat wijd verbreid. Opmerkelijker is dat hij zijn pijlen ook veelvuldig op autofabrikanten richt. Zolang er aan een onvolkomen concept kan worden verdiend, zullen zij daarmee doorgaan. Voorbeelden: de zware, benzine slurpende Amerikanen die decennialang elk jaar van uiterlijk wisselden. De slechte wegligging en matige remmen die tot de jaren vijftig vrijwel alle auto's kenmerkten waarmee de modale automobilist zich moest behelpen. Het gevloek en gesputter in de vroege ochtend als een weersomslag een bruut einde maakte aan 'aanraken en lopen'. Om over decennia van roestvorming, beroerde banden, koelproblemen, intensief onderhoud en wat al niet maar te zwijgen.

Aan al die kwalen, ergernissen en tegenspoed is pas na de Tweede Wereldoorlog een einde gekomen. Slechte auto's bestaan niet meer, werd dertig jaar al geleden gezegd. De auto bestond toen tachtig jaar. Drive On! schetst de evolutie van onze beste vijand met grote kennis van zaken. De obsessie van de auteur met politici, de milieubeweging en de kortzichtige consument doet daar niets aan af.

Meer over