De consument slikt alles maar ziet het somber in

Als op de omslag van HP/De Tijd een artikel wordt aangekondigd met de vraag: ‘Hoe veilig is ons vlees?’, kun je er donder op zeggen dat het antwoord luidt: onveilig....

Iets anders om zenuwachtig van te worden is het dalende consumentenvertrouwen. Merkwaardig detail: hoe korter de rokken en hoe dieper de decolletés, des te dreigender is het gevaar van een recessie. Dat zegt overigens niet de geïnterviewde hoogleraar in de economische psychologie, Fred van Raaij, maar zijn collega aan de universiteit van Tilburg, Henriëtte Rast, tevens onderzoekster bij De Nederlandsche Bank.

De pikante parameter gebruikt Elsevier niet in het zwarte omslagartikel ‘Help, inflatie’. Maar het humeur van Rasts baas Nout Wellink is ook een mooie graadmeter voor de stand van de economie. Zijn antwoord op de vraag hoe de oplopende inflatie moet worden bestreden, luidt: lasten omlaag en accepteren dat de welvaart minder wordt. Doen we dat niet, waarschuwt Wellink, dan komt er geen inflatie, maar stagflatie. Volgens Van Dale is dat ‘een toestand waarbij hoge inflatie samengaat met grote werkloosheid en geringe economische groei’.

De opvolger van columnist Léon de Winter is Bart Jan Spruyt, voorheen werkzaam bij Opinio. In zijn eerste column doet hij een oproep om ‘de beklemmende wolk boven ons land te verdrijven’. Daar valt weinig tegenin te brengen. Aan Jan Lepeltak in Jakarta heeft Elsevier gevraagd hoe de naam Barack Obama daar valt. Goed dus, want de presidentskandidaat is opgegroeid in Indonesië. Veel verder dan een kleintje Klasgenoten op papier komt het stuk echter niet. De kwalificatie ‘kleintje’ geldt eigenlijk ook voor het interview met wielrenner Koos Moerenhout. Een aardige man, met als enige onhebbelijkheid dat hij altijd naar Bruce Springsteen luistert, ook als zijn vrouw daar geen zin in heeft.

Meer over Springsteen en Obama valt te lezen in een interview met Obama dat Revu heeft overgenomen uit het muziekblad Rolling Stone. Over zijn politieke denkbeelden geeft Obama keurige antwoorden. Zijn uitspraken over muziek zijn evenmin weinig controversieel. De presidentskandidaat houdt van The Rolling Stones, Stevie Wonder en Bruce Springsteen, die hij al eens aan de telefoon heeft gehad. Keurig blad trouwens, dat Rolling Stone. Het vraaggesprek eindigt met: ‘Veel succes gewenst. We zullen u van dag tot dag volgen.’

In vergelijking daarmee is het eveneens aangekochte interview met Carla Bruni heel wat pittiger. Het is geschreven door een Belg, Serge Simonart, die zelfs de vraag hoe het is om met Sarkozy in bed te liggen niet uit de weg gaat. Dat gaat Bruni met het antwoord trouwens wel.

Gijs Zandbergen

Meer over