De complete ploeg rond Balkenende

Ministers voor het CDA
Jan Peter Balkenende (Algemene Zaken, premier)
Jaap de Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken)
Piet Hein Donner (Justitie)
Aart Jan de Geus (Sociale Zaken)Kees Veerman (Landbouw)
Maria van der Hoeven (Onderwijs)

Ministers voor de LPF

Eduard Bomhoff (Volksgezondheid, vice-premier)

Roelf de Boer (Verkeer en Waterstaat)

Hilbrand Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie)

Herman Heinsbroek (Economische Zaken)

Ministers voor de VVD

Johan Remkes (Binnenlandse Zaken, vice-premier)

Hans Hoogervorst (Financiën)

Henk Kamp (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening)

Benk Korthals (Defensie)

Staatssecretarissen voor het CDA

Cees van der Knaap (Defensie)

Joop Wijn (Economische Zaken)

Clémence Ross (Welzijn, Sport)

Pieter van Geel (Duurzame ontwikkeling en Milieu)

Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking)

Staatssecretarissen voor de LPF

Rob Hessing (Openbare Orde)

Steven van Eijck (Financiën)

Cees van Leeuwen (Media en Cultuur)Berend Jan Odink (Landbouw)

Khee Liang Phoa (Emancipatie en Gezinszaken)

Staatssecretarissen voor de VVD

Atzo Nicolaï (Europese Zaken)

Anette Nijs (Onderwijs)

Mark Rutte (Werkgelegenheid)

Melanie Schultz van Hagen (Verkeer en Waterstaat)


Meer over