De Britten willen stiekem alles dat de EU te bieden heeft - waarom blijven ze niet?

De ingezonden lezersbrieven van maandag 5 maart 2018.

Theresa May Beeld epa
Theresa MayBeeld epa

Brief van de dag: hoezo Brexit?

De Britten willen een douane-unie met de Europese Unie, ze willen toegang tot elkaars markten, ze willen deels dezelfde regels als de EU, ze willen niet dat de grens met Ierland een echte grens wordt, ze willen een vrijhandelsverdrag dat verder gaat dan de verdragen van de EU met Canada en Noorwegen en ze willen de Europese instellingen in hun land houden. Waarom blijven ze niet gewoon in de EU?

H. Beckhuis, Zoetermeer

Leen Vervaeke

Ik hoop dat er een opvolger komt voor correspondent Leen Vervaeke. Die zal er een harde dobber aan hebben om in haar (ik dacht aanvankelijk aan 'zijn', een Noord-Nederlands automatisme) voetsporen te treden.

Ik hoop dat hij of zij even eloquent en deskundig de vinger zal weten te leggen op de verschillen en overeenkomsten tussen de beide lage landen aan de zee.

Ikzelf heb veel belangstelling voor wat de Belgen beroert. Het viel me op hoe blij men was over de tweede plaats van Bart Swings op de massastart tijdens de Olympische Spelen. Dat gebeurde tijdens het verslag van de wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad! De verslaggever ging uit zijn dak! En iedereen weet hoe belangrijk wielrennen is in Vlaanderen!

Beetje verrassend voor een Nederlander die een beetje blasé al 'zijn' schaatssuccessen over zich heen laat komen. Kortom, we lijken op elkaar, maar we verschillen ook.

Maar wie is toch ook al weer de Belgische minister van Buitenlandse Zaken? Spreekt die ook Nederlands?

Aad van den Enden, Utrecht

Leen Vervaeke (2)

Leen Vervaekes artikel over Nederbelgische kruisbestuiving (Opinie, 3 maart) deed me denken aan een voorstel dat ik ruim 50 jaar geleden al eens opperde in de schoolkrant: laten we een land oprichten dat bestaat uit Vlaanderen, Limburg, en Brabant. En we noemen het Vlabant. Ik zou meteen verhuizen.

Gerard de Kort, Arnhem

Ramautarsing

In dit stadium van de gemeenteraadsverkiezingen kan geen enkele kandidaat zich nog terugtrekken. Met het goedkeuren van de gemeenteraadslijsten op 10 februari door de bureaus verkiezingen zijn de lijsten definitief en komen in die vorm op het stembiljet.

Ook na de moord op Pim Fortuyn kon die niet van het biljet worden verwijderd. Met het indienen van de kandidatenlijsten op 5 februari 2018 is ook het eigendom van die lijsten overgedragen aan het centraal stembureau. Dat bureau zal kandidaten uit de lijst uitnodigen om zitting te nemen in de volksvertegenwoordiging. De mededeling van de heer Ramautarsing van Forum voor Democratie in Amsterdam over terugtrekking betekent niet meer dan zijn voornemen op dit moment om een uitnodiging om zitting te nemen in de raad af te wijzen.

Hylke ten Cate, Haarlem

Ramautarsing (2)

Homo's zijn niet intelligenter dan hetero's, zoals Ramautarsing beweert. De openlijke homo, wil zeggen: de homo die aan hetero's bekend is, zal verhoudingsgewijs vaker uit 'hogere' sociale klassen komen, omdat die vaak minder homofoob zijn. Kwestie van sociale selectie. Een biologische selectie bestaat hier niet. In de sociaal 'lagere' klassen zitten de homo's die gemiddeld vaak iets minder intelligent zijn, gewoon vaker in de kast.

Voorts zegt Ramautarsing dat homo's de maatschappij schaden doordat zij zich niet zouden voortplanten. Los van het feit dat men zich niet voortplantende hetero's dat nooit kwalijk neemt (!), weet ik niet waarom Ramautarsing zo'n haast heeft een wereldbevolking van, zeg, tien miljard te halen.

Tot slot: wie denkt dat wij met de rassen- en homoleer van Forum voor Democratie-leden de bodem van achterlijkheid en walgelijkheid hebben bereikt, die leze vóór 21 maart in Baudets boek Oikofobie het hoofdstuk over stierenvechten. Ik kan alleen maar hopen dat dit ventje zich nooit voortplant. Maar de homo in mij zegt mij dat dat ook niet gaat gebeuren...

D. Weijers, Amsterdam

Politiek landschap Druten

Inderdaad, in Druten lijken vooral veel lokale partijen te dingen naar de gunst van de kiezer (Ten eerste, 3 maart). Elk dorp met zijn eigen lijst, direct daarna één grote coalitie, één blok dat elke oppositie smoort en roulerend de dorpen van de gemeente zijn dorpshuis geeft, het sportveld, een stuk groot onderhoud. De kracht van samen één gemeente zijn, wordt niet benut.

Juist omdat het in de lokale politiek moet gaan om de hele gemeente, is in Druten in 1994 Akkoord'94 opgericht, dat onderdak bood aan mensen die zich landelijk verbonden voelden met partijen als de PvdA, D66 en GroenLinks.

Deze gemeentelijk partij wilde de dorpspolitiek doorbreken. Vanuit deze samenwerkingsgedachte is zij ruim een jaar geleden zelfs een stap verder gegaan. Akkoord'94 is samengegaan met haar zusterpartij uit de aangrenzende gemeente West Maas en Waal. Als 'Sociaal Maas en Waal' wil zij bijdragen aan een sociale, groene gemeente Druten en een sociale, groene gemeente West Maas en Waal. Jammer dat deze partij, de enige oppositiepartij, in het stuk niet werd genoemd.

Mária en Bert Beuving, Druten

Meer over