INFOGRAPHICS

De belangrijkste grafieken en kaarten over de uitbraak van het coronavirus in Nederland

Dagelijks verschijnen er cijfers over het coronavirus in Nederland. De belangrijkste kunt u hier vinden, met een uitleg over wat deze gegevens zeggen over de ernst van de uitbraak.

null Beeld

Hoeveel besmettingen rapporteert het RIVM?

In de onderstaande grafiek staat hoeveel nieuwe besmettingen het RIVM dagelijks meldt. Het werkelijk aantal besmettingen zal hoger zijn, niet iedereen wordt getest.

Daalt of stijgt het aantal gemelde besmettingen?

De dagcijfers kunnen flink schommelen, de procentuele verandering op weekbasis geeft meer inzicht in de toe- of afname van het aantal gemelde besmettingen.

Welk percentage van de testen is positief?

Een belangrijke maatstaf is het percentage positieve testen ten opzichte van het totaal aantal geteste personen. De World Health Organization geeft aan dat het virus mogelijk niet goed in beeld is wanneer meer dan 1 op de 20 testen positief is, 5 procent. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de dagelijkse coronatesten positief was. Aangezien in het weekeinde vaak minder wordt getest zijn de percentages positief dan vaak hoger.

Wat is de situatie in het ziekenhuis?

De Landelijke Coördinatie Patiënten Spreiding (LCPS) houdt elke dag bij hoeveel patiënten in het ziekenhuis liggen vanwege covid-19.

Ziekenhuisopnamen geven een indicatie of de uitbraak al dan niet verergert. Hieronder vindt u het aantal nieuwe covid-patiënten per dag, zowel op de ic als op de verpleegafdeling.

Hoe oud zijn de coronapatiënten in het ziekenhuis?

In onderstaande grafiek is het aantal ziekenhuisopnamen per leeftijdsgroep zichtbaar. Mensen in een leeftijdscategorie boven de 50 jaar belanden gemiddeld vaker in het ziekenhuis en worden daarom eerder gevaccineerd. Als in die groepen het aantal opnamen daalt, kan dit het gevolg zijn van vaccinatie. De cijfers zijn relatief aan de grootte van de bevolking in een leeftijdsgroep.

Hieronder ziet u het aantal ic-opnamen per leeftijdsgroep, relatief aan de grootte van die categorie. Hier moet een vaccinatie-effect vooral zichtbaar worden door een dalende lijn in het aantal opnamen van 50 tot en met 79-jarigen.

Hoeveel personen overlijden er aan corona?

In onderstaande grafiek ziet u de dagelijks door het RIVM gemelde sterfgevallen in absolute aantallen. De werkelijke sterfte ligt hoger, alleen overledenen waarbij het virus met een laboratoriumtest is vastgesteld tellen hier mee.

Regionale grafieken

Niet elke regio in Nederland is even zwaar getroffen. De besmettingen in de laatste week per gemeente ziet u op deze kaart.

Eventuele lokale maatregelen worden bepaald op het niveau van de veiligheidsregio. Hieronder ziet u het aantal besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week.

In deze grafiek vindt u van alle gemeenten de dagelijks gemelde besmettingen.

Hieronder vindt u de gemeenten met de meeste meldingen op één dag. Dit zijn vaak de grotere steden. Daarom geven we ook de gemeenten met het hoogste aantal besmettingen naar inwonertal weer. Daarbij is het wel zo dat in kleine gemeenten enkele besmettingen al voor een ‘uitschieter’ kunnen zorgen.

Hoe is de situatie in andere Europese landen?

In deze kaart ziet u het aantal gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week voor Europa en omliggende landen.

Dit stuk kwam tot stand met inbreng van de Open Redactie. Ook meedenken met de Volkskrant? Meld u hier aan.

De grafieken worden elke dag behalve op zaterdag bijgewerkt.

Meer over