INFOGRAPHICS

De belangrijkste grafieken en kaarten over de uitbraak van het coronavirus in Nederland

Dagelijks verschijnen er cijfers over het coronavirus in Nederland. De belangrijkste kunt u hier vinden, met een uitleg over wat deze gegevens zeggen over de ernst van de uitbraak.

De belangrijkste grafieken over Nederland

Hoe is de situatie nu in Nederland? De onderstaande indicatoren geven aan hoe het nu gaat met de corona-uitbraak. Deze gegevens worden ook door de overheid gebruikt om in te schatten of de maatregelen versoepeld kunnen worden of juist weer strenger moeten worden.

In de onderstaande grafiek staat hoeveel nieuwe besmettingen het RIVM dagelijks meldt. Het werkelijk aantal besmettingen zal hoger zijn, niet iedereen wordt getest. De cijfers van voor 1 juni zijn niet goed te vergelijken met de maanden daarna, tot die datum kon niet iedereen met klachten een test aanvragen. 

Het aantal positief geteste personen kan stijgen doordat er meer getest wordt, maar ook doordat het virus zich sneller verspreidt. Een toename van het percentage van de testen dat positief is een indicatie dat er meer mensen daadwerkelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. 

 In onderstaande grafiek ziet u de dagelijks door het RIVM gemelde sterfgevallen in absolute aantallen. Daarnaast geeft de blauwe lijn de gemiddelde sterfte aan tot zeven dagen terug. De werkelijke sterfte ligt hoger, alleen overledenen waarbij het virus in een laboratoriumtest is vastgesteld tellen hier mee. Bovendien duurt het gemiddeld twee tot drie dagen voor een sterfgeval wordt geregistreerd, na het weekend vaak nog wat langer.

Naast de sterfte geven ook de ziekenhuisopnamen een indicatie of de uitbraak al dan niet verergert. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel nieuwe covid-19-ziekenhuispatiënten er zijn gemeld.

Regionale grafieken

Niet elke regio in Nederland is even zwaar getroffen. De regionale spreiding van besmettingen in de laatste weken ziet u hieronder.

Eventuele lokale maatregelen worden bepaald op het niveau van de veiligheidsregio. Hieronder ziet u het weekgemiddelde van het aantal besmettingen per 100 duizend inwoners per dag. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een ‘signaalwaarde’ van 7, daarboven is de uitbraak mogelijk niet goed meer in de hand te houden. 

Per gemeente houdt het RIVM dagelijks het aantal gemelde besmettingen bij.  In deze grafiek vindt u van alle gemeenten de dagelijks gemelde besmettingen.

Hieronder vindt u de gemeenten met de meeste meldingen op één dag. Dit zijn vaak de grotere steden. Daarom geven we ook de gemeenten met het grootste aantal besmettingen naar inwonertal weer. Daarbij is het wel zo dat in kleine gemeenten enkele besmettingen al voor een ‘uitschieter’ kunnen zorgen, u kunt de gemeente ook opzoeken in de grafiek hierboven.

Grafieken over ziekenhuisopnamen

Een van de gevolgen van de virusuitbraak is de toenemende druk op de zorg. Vooral de bezetting van de intensive cares laat zien hoe hoog deze druk is. De volgende grafiek laat zien hoeveel patiënten met covid-19 aanwezig zijn op de ic-afdelingen. Hoe meer ic-bedden bezet, hoe nijpender de situatie. 

Hieronder vindt u het aantal nieuwe ic-opnamen per dag. De laatste dagen zijn mogelijk nog niet compleet.

Regionale spreiding

De regionale spreiding van gemelde besmettingen, opnamen en sterfte sinds het begin van de coronacrisis vindt u hier.

Corona internationaal

Wilt u meer weten over hoe het in andere landen gaat? Op deze pagina vindt u elke dag de laatste cijfers over het nieuwe coronavirus en covid-19 in de rest van de wereld.

Dit stuk kwam tot stand met inbreng van de Open Redactie. Ook meedenken met de Volkskrant? Meld u hier aan.

Lees verder

Meer weten over corona in andere landen? Hier vindt u de belangrijkste grafieken en kaarten.

Apps kunnen helpen de coronacrisis te bezweren, helpt dit privacy om zeep?

Testen, testen, testen, zegt de WHO. Waarom doen we dat dan niet?

Meer over