De belangrijkste cijfers over corona in Nederland, Europa en de wereld

Dagelijks worden er coronacijfers gepubliceerd door gezondheidsautoriteiten wereldwijd. Op deze pagina vindt u de nieuwste gegevens over ziekenhuisopnamen, besmettingen en sterfte door corona, en het verloop van de vaccinatiecampagnes, in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Semina AjrovicSerena FrijtersSjors Hofstede en Xander van Uffelen
null Beeld REUTERS
Beeld REUTERS

Wat is de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen?

De druk op de zorg beheersbaar houden, is een belangrijk speerpunt van het Nederlandse coronabeleid. In deze grafiek ziet u hoeveel patiënten er op dit moment met corona in het ziekenhuis liggen. De meesten van hen hebben covid-gerelateerde klachten, in een klein deel van de gevallen is sprake van een opname met in plaats van door covid-19.

Ziekenhuisopnamen geven een indicatie of de uitbraak al dan niet verergert. Hieronder vindt u het aantal nieuwe covidpatiënten per dag, zowel op de ic als op de verpleegafdeling.

Hoe is de situatie in ziekenhuizen in andere landen?

Wat de situatie nu is op de ic’s en verpleegafdelingen in verschillende landen is te zien in onderstaande grafiek. Om een betere vergelijking mogelijk te maken is het aantal patiënten omgerekend naar het aantal per miljoen inwoners.

Besmettingen

Hoeveel besmettingen rapporteert het RIVM?

In de onderstaande grafiek staat hoeveel nieuwe besmettingen het RIVM dagelijks meldt. Vanaf 11 april 2022 hoeven zelftests niet meer te worden bevestigd via de GGD, waardoor lang niet iedereen wordt getest. Het werkelijk aantal besmettingen zal dus hoger zijn.

Daalt of stijgt het aantal gemelde besmettingen?

De dagcijfers kunnen flink schommelen, de procentuele verandering op weekbasis geeft meer inzicht in de toe- of afname van het aantal gemelde besmettingen.

Welk percentage van de testen is positief?

Een belangrijke maatstaf is het percentage positieve testen ten opzichte van het totaal aantal geteste personen. Sinds er meer gebruik wordt gemaakt van zelftests, is het percentage positieve testen in Nederland een stuk hoger, omdat veel personen naar de teststraat komen om een positieve test te bevestigen.

Regionale besmettingscijfers

Niet elke regio in Nederland is even zwaar getroffen. De gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week per veiligheidsregio ziet u op deze kaart.

Wat is de wereldwijde trend?

De gemelde besmettingen per week geven een indicatie van de wereldwijde trend. De geregistreerde meldingen van de eerste en huidige golf zijn niet goed te vergelijken, omdat er destijds nog weinig werd getest.

Hoe hard slaat het coronavirus in andere landen toe?

In onderstaande tabel vindt u voor alle landen het totaal aantal gemelde besmettingen en de cijfers van afgelopen week. De ‘Trend’ laat zien of het aantal meldingen hoger of lager is dan vorige week. U kunt alle kolommen van hoog naar laag of juist andersom sorteren door op de kolomnamen te klikken.

Sterfte

Hoeveel personen overlijden er aan corona?

In onderstaande grafiek ziet u de dagelijks door het RIVM gemelde sterfgevallen. De werkelijke sterfte ligt hoger, voor coronasterfte geldt geen meldingsplicht. Daarom worden veel overledenen niet geregistreerd bij het RIVM.

De oversterftecijfers van het CBS, hoeveel personen er meer overlijden dan verwacht voor de tijd van het jaar, geven meestal een betere indicatie van de coronasterfte. Hier ziet u de werkelijke en verwachte sterfte per week per leeftijdsgroep.

Wat is de wereldwijde trend?

Onderstaande grafiek toont per week het totaal aantal overledenen dat door de autoriteiten is gerapporteerd, per continent. Hoewel dit ook een onderschatting is van het werkelijk aantal overledenen geeft het wel een beeld van de trend.

Waar zijn relatief de meeste inwoners overleden?

De sterftecijfers van vorige week en het totaal, zowel de absolute aantallen als per miljoen inwoners, vindt u in onderstaande tabel. Na Nederland staan de landen met relatief de meeste geregistreerde sterfte in de afgelopen week bovenaan. U kunt alle kolommen van hoog naar laag of juist andersom sorteren door op de kolomnamen te klikken.

Vaccins

Hoe hoog is de Nederlandse boostergraad?

Hieronder ziet u het percentage Nederlanders van 18 jaar en ouder dat is gevaccineerd en een boosterprik heeft ontvangen. Het RIVM publiceert deze cijfers wekelijks.

In onderstaande grafiek zijn de vaccinatiegraad en boostergraad per leeftijdsgroep te zien.

Vaccinaties wereldwijd

In onderstaande wereldkaart is per land te zien welk deel van de bevolking volledig is gevaccineerd tegen covid-19.

Hoe is de verdeling tussen rijke en arme landen?

De vaccinatiekloof tussen de landen met de hoogste en laagste inkomens is groot. In de minst welvarende landen is slechts een klein deel van de bevolking volledig gevaccineerd.

Een overzicht van alle landen

Detailinformatie over alle landen waar informatie over vaccinaties van beschikbaar is, vindt u in de onderstaande tabel.

Verantwoording en bronnen

De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het RIVM. Internationale data zijn afkomstig van de Johns Hopkins University, tenzij we actuelere cijfers kunnen verkrijgen van de gezondheidsautoriteit in een land.

Het aantal bevestigde besmettingen is lager dan het aantal mensen dat daadwerkelijk besmet is met het virus. Lang niet iedereen met klachten wordt getest, en het is ook mogelijk om besmet te zijn zonder (zware) klachten. Wij geven deze data hier toch weer, omdat ze wel een indicatie geven van regionale spreiding en de toename van het aantal besmettingen.

De vaccinatiecijfers zijn niet voor alle landen compleet. Niet elk land rapporteert dagelijks over het aantal uitgevoerde vaccinaties. De wereldwijde cijfers zijn gebaseerd op informatie van de statistische website Our World in Data. De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het RIVM, de GGD’s en het Coronadashboard van de Rijksoverheid. Het RIVM publiceert alleen op dinsdag en donderdag nieuwe Nederlandse cijfers.

De grafieken worden elke werkdag bijgewerkt.

Meer over