De antwoorden op de Ken Uw Geschiedenisquiz

Scholen moeten volgens de formerende partijen meer aandacht besteden aan 'elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit', zoals het Wilhelmus en de grondwet. Maar wat weet u eigenlijk van de vaderlandse geschiedenis? Hier vindt u de antwoorden van de quiz.

null Beeld AD
Beeld AD

1. Over wie gaat het Wilhelmus?

Willem van Oranje

2. Wie is de vermoedelijke schrijver van het Wilhelmus?

Filips van Marnix van St. Aldegonde, vermoedelijk rond 1570. Hier zijn de schriftgeleerden het echter nog niet helemaal over eens.

3. Waarom wordt in dit strijdlied van de Geuzen gezongen de Spaanse koning die wordt geëerd?

Hierin komt de tweestrijd van Willem van Oranje naar voren: enerzijds wil hij de koning van Spanje, Filips II, niet afvallen, tegelijkertijd wil hij wel zijn dwingende centralisatie- en religiepolitiek bestrijden. Immers, de koning is door God aangesteld, kritiek op Filips was daarmee gevaarlijk.

4. Wanneer werd het Wilhelmus ons volkslied?

1932, als vervanger van 'Wien Neerlands Bloed'.

5. Wat is het Plakkaat van Verlatinghe?

Dat is de akte, ondertekend in 1581, waarin de Nederlandse provinciën de Spaande koning Filips II afzetten en de Nederlanden onafhankelijk verklaren.

6. We spreken van de driemachtenleer 'Trias Politica'. Welke drie machten worden in deze leer onderscheiden?

Wetgevende, uitvoerende, rechterlijke.

7. Welke twee machten zijn in Nederland niet strikt gescheiden?

Wetgevende en uitvoerende. De regering (uitvoerende macht) moet ook instemmen met nieuwe wetgeving en kan door een algemene maatregel van bestuur zelf regels stellen. Zo kan de overheid sneller optreden, als dat nodig is.

8. Onze Grondwet is in 1848 gewijzigd. Welke staatsman is de grondlegger van deze wijziging?

Johan Rudolph Thorbecke

9. Wat waren de belangrijke staatsrechtelijke veranderingen van 1848?

Ministeriële verantwoordelijkheid waardoor de Koning zijn regeermacht verloor / rechtstreekse verkiezingen.

Meer over