NieuwsA15

De A15 mag toch over een brug door natuurgebied, een tunnel hoeft niet

De A15 mag met een brug over het Pannerdensch Kanaal worden geleid, dwars door natuur- en stiltegebied Rijnstrangen. Dat twintig jaar geleden de Betuwelijn juist met een tunnel onder het kanaal door werd gelegd om de rust niet nog meer te verstoren, is voor dat besluit niet van belang, oordeelt de Raad van State.

De A15 mag toch door natuurgebied worden aangelegd.  Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
De A15 mag toch door natuurgebied worden aangelegd.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De aanleg van een brug is, naast de stikstofuitstoot, het meest omstreden onderdeel in het besluit over het doortrekken van de A15. De Betuwelijn en het de tracé van de A15 lopen bij het natuurgebied pal langs elkaar.

Met het doortrekken van de A15 mag nog niet worden begonnen. De Raad oordeelde ook dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat eerst beter moet motiveren dat de extra stikstofuitstoot van de weg niet ten koste gaat van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Het rekenmodel dat de minister nu gebruikt, deugt volgens de Raad niet. Maar als de goedkeuring er wel komt, dan mag er dus een brug komen.

‘Bezopen’, noemt voormalig gedeputeerde Johan de Bondt het besluit de brug toe te staan. Hij sleepte destijds namens Gelderland de honderd miljoen extra kostende tunnel in de goederenspoorlijn voor de poorten van de hel weg. ‘Knettergek’, vindt ook Bernhard Oosting van Natuur en Milieu Gelderland, dat hartstochtelijk pleitte voor een tunnel, als de weg er toch moest komen.

null Beeld

In hun beroep bij de Raad van State beriepen de bezwaarmakers zich onder meer op een uitspraak van voormalig VVD-minister Annemarie Jorritsma in een Kamerdebat over de Betuwelijn in 1995. Jorritsma zei daarin dat het ‘weinig voorstelbaar’ was dat de A15 ooit zou worden aangelegd met een brug.

Eigen afweging

Maar volgens de Raad kan dat niet als een toezegging worden beschouwd dat ook bij het doortrekken van de A15 voor een tunnel zou worden gekozen. Een tunnel kost 200 miljoen euro meer dan een brug. De huidige minister mag daarin een eigen afweging maken, oordeelt de Raad.

De huidige Gelderse VVD-gedeputeerde, Christianne van der Wal, is blij dat achter de discussie over de ‘iconische brug’ een punt kan worden gezet. Natuur en Milieu Gelderland vindt de beslissing van de Raad ‘jammer en inconsequent’.

Ook alle andere bezwaren met betrekking tot geluidsoverlast, luchtvervuiling en aantasting van de flora en fauna in het omliggende natuurgebied zijn door de hoogste rechter van tafel geveegd. Alleen de maatregelen voor de bescherming van de zeldzame kamsalamander moeten door het ministerie beter worden onderbouwd.

Eind jaren negentig vocht de provincie Gelderland als een leeuw om de Betuwelijn met een tunnel door natuurgebied Rijnstrangen te leggen. Nu gaat diezelfde provincie akkoord met een brug voor de A15 die er pal naast wordt gelegd. Het verschil: deze keer betaalt de provincie zelf mee.

Meer over