InterviewGroenLinks-stemmer en Forum-stemmer

David stemt Forum, Bram GroenLinks. Samen bespreken ze zes politieke stellingen

GroenLinks-stemmer Bram de Groot en Forum-Stemmer David in debat in een café in Leiden.  Beeld Freek van den Bergh
GroenLinks-stemmer Bram de Groot en Forum-Stemmer David in debat in een café in Leiden.Beeld Freek van den Bergh

In studentenstad Leiden tekende zich bij de statenverkiezingen een splitsing af tussen GroenLinks en Forum voor Democratie. Hoe groot is de kloof? In een Leids café debatteren twee studenten aan de hand van zes stellingen. ‘Ik denk dat jij wat hoopvoller bent, en dat dat ons daadwerkelijke verschil is.’

Flora Woudstra Hablé

Ze zijn weliswaar lid van dezelfde studentenvereniging SSR, maar ze staan ook symbool voor een splitsing in studentenstad Leiden, waar Thierry Baudet ooit promoveerde. Bij de provincialestatenverkiezingen spande GroenLinks er de kroon, Forum werd op drie na de grootste.

Wilt u dit verhaal liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie.

Geschiedenisstudent David (20) stemde Forum voor Democratie, zoals hij dat in 2017 al landelijk deed. Wie zich bij de Forum-stemmer een witte man voorstelt, komt bedrogen uit: David is van gemengd Chinese, Indonesische en Nederlandse komaf.

Een contrast met de blonde krullebol Bram de Groot (21), rechtenstudent en GroenLinks-stemmer. Hij stemde in 2017 nog landelijk voor D66, ‘maar dat zou ik nu nooit meer doen, want ik ben naar links opgeschoven’.

Op verzoek van de Volkskrant gaan ze in een Leids café met elkaar in debat. David en De Groot reageren op zes stellingen, losjes gebaseerd op de programma’s van beide partijen.

1. Nederland moet minder migranten en asielzoekers toelaten.

David (FvD) neemt als eerste het woord. ‘Ik ben voor een Australië-beleid’, zegt hij resoluut — hij praat langzaam en kiest zijn woorden zorgvuldig. ‘Dat houdt in dat je mensen naar Nederland laat komen als zij iets te bieden hebben of uit een land komen waar oorlog heerst. Die Lili en Howick, die uit Armenië kwamen, mag je van mij terugsturen omdat dat een stabiel land is. Investeer liever in onderwijs en opvang in de regio.’

De Groot (GL): ‘Mensen die op een bootje stappen om een levensgevaarlijke reis te maken hebben daar over het algemeen goede redenen voor.’ Hij praat sneller dan David. ‘Ik vind het de taak van een beschaafd land dit soort mensen op te vangen.’

David: ‘Stel, die mensen horen in Afrika gouden verhalen over Europa, dat iedereen het hier geweldig heeft. Dan komen ze hier en vinden ze geen werk, raken uitgeprocedeerd, worden illegaal in ons land. Een logisch gevolg daarvan is toenemende criminaliteit.’

De Groot: ‘Daar zijn de cijfers het niet mee eens. Het aantal geweldsdelicten in Europa neemt juist af. Het probleem met migratie wordt groter gemaakt dan het is om angsten te versterken die niet altijd rationeel zijn.’

2. Universiteiten zijn te links georiënteerd en moeten meer ruimte te bieden aan rechtse geluiden.

David (FvD): ‘Forum komt altijd met die ‘linkse indoctrinatie’. Ik vind dat eerlijk gezegd een hoax. Op onze universiteit hoor ik van rechtenstudenten dat de professoren Paul Cliteur en Afshin Ellian vrij dominant zijn. Dat zijn heel rechtse geluiden. Bij mijn studie doceren overwegend linkse professoren zoals Leo Lucassen en Nadia Bouras. Toen Thierry Baudet een keer sprak bij mijn studievereniging staarden enkele docenten hem vol wrok aan. Maar in hun lessen doen ze hun best hun politieke voorkeur niet naar voren te laten komen. Ik zou universiteiten vragen bij alle studies een diversiteit van meningen toe te laten, zowel rechts als links.’

De Groot: ‘Ik ben het met je eens, universiteiten zijn geen linkse indoctrinatieplekken. Van de meeste docenten bij mijn studie rechten heb ik trouwens geen idee wat ze stemmen. Cliteur en Ellian zijn inderdaad uitgesproken rechts, maar een beetje diversiteit aan meningen is wat mij betreft alleen maar goed.’

Bram de Groot.  Beeld
Bram de Groot.

Bram de Groot werd in 1997 geboren te Amsterdam, en groeide op in de Utrechtse stad Woerden. Van 2009 tot 2015 doorliep hij het gymnasium in Utrecht, in 2015 begon hij aan zijn studie recht en economie aan de Universiteit Leiden.

Beschrijft zichzelf als: middenklasse (‘we woonden in een rijtjeshuis’)

Ouders: ICT’er bij ABN Amro (vader), huisvrouw (moeder)

Thuis wordt gestemd: GroenLinks (moeder), ‘nooit rechtser dan D66’ (vader)

3. Grote, vervuilende bedrijven moeten meer belasting betalen dan kleine, groene bedrijven.

De Groot: ‘Daar ben ik voor. Zoals het klimaatakkoord nu in elkaar zit, wordt er veel op het bordje van de burger gelegd. Het ligt voor de hand om meer van bedrijven te vragen: de vervuiler betaalt.’

David: ‘Daar ben ik het mee eens. Tegelijkertijd ben ik pessimistischer, want de lobby van grote bedrijven is zo sterk dat ik niet weet of het wel kán om ze zwaarder te belasten.’

De Groot: ‘Zo’n manier van denken leidt niet tot oplossingen. Moeten we dan maar niks doen? Het klimaat gaat dan flink veranderen, waar we zeker in een laagliggend land als het onze veel mee te maken gaan hebben.’

David: ‘Ik geloof niet dat Nederland daadwerkelijk zal onderlopen als de zeespiegel zou stijgen. Er moet een economische impuls zijn om klimaatverandering wereldwijd aan te pakken. Om alleen te handelen uit morele overwegingen vind ik nobel, maar ik denk niet dat het verandering teweeg zal brengen. Ik denk dat jij wat hoopvoller bent, Bram, en dat dat ons daadwerkelijke verschil is.’

De Groot: ‘Hoe zou jij klimaatverandering aanpakken dan?’

David: ‘Afwachten tot economische impulsen grote landen zoals China en Amerika in beweging brengen. Ik geloof niet dat alle kleine beetjes helpen.’

null Beeld Freek van den Bergh
Beeld Freek van den Bergh

4. De intensieve landbouw en veeteelt vergen te veel van Nederland, de landbouwsector moet verduurzaamd worden.

De Groot: ‘Veeteelt is een van de grootste vervuilers en ik ben tegen intensieve veeteelt vanuit het perspectief van dierenwelzijn. Wat mij betreft is de echte oplossing: minder vlees eten. We gaan wel langzaam die kant op, maar we zouden het proces kunnen versnellen met een vleestaks.’

David: ‘Ik zou daar op tegen zijn. Niet omdat ik nou zo’n vleesliefhebber ben, maar dit zal leiden tot een allergische reactie van de gemiddelde Nederlander. Ik vind het van groter belang alle honger op de wereld te bestrijden en daarbij kunnen intensieve landbouw en veeteelt juist helpen.’

De Groot: ‘Er wordt nu veel voedsel weggegooid, omdat dat goedkoper is dan het naar ontwikkelingslanden te sturen. Vlees is bovendien een weinig efficiënte oplossing voor honger, want het voeren van een koe of varken kost ook behoorlijk wat voedsel.’

5. Discriminatie op grond van afkomst of seksualiteit is ongewenst in het bedrijfsleven en moet afgestraft kunnen worden met sancties, zoals het verbreken van overheidscontracten.

David: ‘Helemaal mee eens. Maar je moet deze stelling niet omdraaien richting positieve discriminatie. Ik zou me als ‘buitenlander’ gediscrimineerd voelen als ik op grond van mijn huidskleur ergens aangenomen zou worden. Het moet je eigen verdienste zijn om iets te bereiken.’

De Groot: ‘Nou, als bijna iedereen bij een bedrijf blank is en een man, is het een stuk moeilijker daar als niet-blanke man binnen te komen. Vooroordelen gaan dan impliciet meespelen bij het sollicitatieproces. Als je een gelijk speelvlak wil creëren voor vrouwen en minderheden is enige vorm van positieve discriminatie nodig.’

David: ‘Ik zou het ondersteunen als je invoert dat je bij een sollicitatie niet verplicht bent een foto in te sturen.’

David. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant
David.Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

David werd in 1999 geboren in Den Haag, en groeide op in de wijk Wateringse Veld. Van 2010 tot 2016 doorliep hij het vwo. In 2017 studeerde hij een jaar econometrie in Rotterdam, ‘voor de banenkans,’ maar hij gaf het na een jaar op. Sinds 2017 studeert hij geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Beschrijft zichzelf als: lagere middenklasse

Ouders: gepensioneerd ICT’er (vader), huisvrouw (moeder)

Thuis wordt gestemd: ChristenUnie of D66

6. De helft van de Tweede Kamer zou uit vrouwen moeten bestaan.

De Groot: ‘Een heel mooi streven, wat je best als quotum kunt instellen. Er zijn genoeg geschikte vrouwen. De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging, dan moet die ook een betere afspiegeling van de samenleving zijn.’

David: ‘Ik kan dit goed begrijpen, maar ik geloof dat er meer mannen in de Kamer zitten omdat er wezenlijke verschillen tussen de genders zijn. Kijk naar Opsporing Verzocht. Alle verdachten zijn man. Kijk naar alle filmpjes op Dumpert waar mensen idiote, levensgevaarlijke dingen doen: mannen.’

De Groot, lachend: ‘Dat klinkt als een argument voor minder mannen in de Kamer.’

David: ‘Nee: mannen zijn extremer in positieve en negatieve zin. Ze doen vaker domme dingen, maar zijn ook bereid twaalf tot zestien uur keihard per dag te werken, puur om beter te zijn dan collega’s.’

De Groot: ‘Ik denk dat veel verschillen tussen mannen en vrouwen cultureel bepaald zijn. Mannen wordt aangeleerd dat het normaal is om vijf dagen per week te werken, vrouwen leren dat zij voor de kinderen zorgen. Bovendien: er zijn studies die aantonen dat gemengde groepen van vrouwen en mannen productiever zijn.’

David: ‘Als dat zo was, zouden bedrijven toch vanuit een economische impuls meer vrouwen willen aannemen?’

De Groot: ‘In een groot deel van het bedrijfsleven bestaat de top uit mannen. Zo’n verandering gaat daarom niet vanzelf, dat moet je stimuleren.’

David: ‘Ik los liever mijn eigen problemen op, niet die van anderen. Mensen moeten op eigen kracht succes kunnen boeken. Dat heeft mijn Chinese familie ook gedaan: veel van hen kwamen hier zonder dat ze Nederlands konden spreken en ze hebben zich bijna doodgewerkt om hun kinderen een toekomst te kunnen geven. Nu zitten die kinderen allemaal op goede opleidingen.’

De Groot: ‘Dat is niet wat ik mensen zou willen toewensen, dat ze zich moeten doodwerken.’

David: ‘Maar dat is de harde realiteit van het kapitalisme.’

Op verzoek van een van de geïnterviewden is de naam geanonimiseerd.