Dat u het weet

Dit zijn de ingezonden brieven uit de Volkskrant van donderdag 12 maart

Conducteurs geven les

Agressie-expert Van Stokkom stelt in 'Engelengeduld voor hufters in de trein' (Ten eerste, 8 maart) dat er meer aandacht moet komen op scholen. Docent Van Nunen is het daar in zijn ingezonden brief van 11 maart niet mee eens. Laat de ouders het voortouw nemen.

Graag wil ik beide heren er op attent maken dat NS al 20 jaar een prachtig onderwijsprogramma heeft 'Luisteris'. Jaarlijks bezoeken 140 conducteurs en machinisten zo'n 1.100 scholen en jeugdgevangenissen in Nederland.

Na zo'n gastles, waarin ze vertellen over hun eigen ervaringen, neemt de agressie van jongeren op de trein in de buurt van de school aanwijsbaar af. Het concept is zo succesvol dat er intussen in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Jakarta vergelijkbare voorlichtingsprogramma's van de grond gekomen zijn. Dat u het weet.

Patty Stenger, Amsterdam

Schuldige conducteurs?

Dinsdag 10 maart, pagina 22: 'Geachte Redactie'. Ik wrijf mijn ogen uit en lees nogmaals de eerste ingezonden brief. Suggereert de inzender daar nu echt dat conducteurs medeschuldig zijn aan de agressie van zwartrijders? Lees ik begrip voor de agressie van zwartrijders? Die worden immers voor crimineel aangezien. Als dit een poging is een bijdrage te leveren aan een discussie over geweld tegen NS personeel, dan is die wat mij betreft deerlijk mislukt.

Dat je niet blij bent als je wordt betrapt, of voor mijn part nors wordt toegesproken rechtvaardigt toch zeker geen agressie als spugen, schoppen en slaan? Is het zo slecht gesteld met onze zelfbeheersing en beschaving dan? Voor alle duidelijkheid: sexy geklede vrouwen vragen níet om verkrachting, net zomin als conducteurs in de uitoefening van hun werk erom vragen mishandeld te worden. Punt uit!

Willem Dijkhuizen, Scheveningen

Zo los je dat op

Volgens mij is de oplossing vrij simpel: het openbaar vervoer gewoon gratis maken. Heb je dat ingewikkelde gedoe met ov-chipkaarten en -poortjes niet meer nodig, want er gaat veel fout.

Het geld dat hiervoor nodig is, moet dan maar geïnd worden via algemene belastingen.

Hebben we eindelijk echt openbaar vervoer. Het milieu zal er ook blij mee zijn.

André Doorlag, Groningen

Teeven en Opstelten

Vrouwe Justitia lift een kort moment met twee vingers haar blinddoek boven één oog en fluistert met bedeesde glimlach: 'Waarde justitiabelen, zoals u wellicht al wist: men vangt geen boeven met boeven.'

Johan F. Bil, advocaat, Oosterhout

Bewaarplicht

Als de bewaarplicht 15 jaar geleden was ingevoerd, hadden we nu nog met Opstelten opgescheept gezeten!

Theo Uittenbogaard, Amsterdam

Bonnetjes zoek

En nu graag op zoek naar het volgende bonnetje; 50.000 euro voor externe techneuten die twee dagen nodig hebben om het betalingsbewijs tevoorschijn te toveren? (Ten eerste, 11 maart) Hoeveel uren werk zijn daar tegen welk tarief gedeclareerd ?

mr. V. Senczuk, advocatenkantoor Drenth & Senczuk, Utrecht

Daarom wél een enquête

In 'Is de euro-enquête verspild geld?' (Economie, 10 maart) beweert Peter de Waard dat Nederlandse politici bij de ondertekening van het Verdrag van Maastricht wisten dat Nederland door het inwisselen van de gulden soevereiniteit zou inleveren. Als dat zo is, dan pleit dat juist vóór een parlementaire enquête naar de invoering van de euro, omdat de toenmalige regering van premier Lubbers en minister van Financiën Kok stellig ontkende dat een monetaire unie zou betekenen dat Nederland economische soevereiniteit opgaf. Lees de handelingen van de Tweede Kamer er maar op na.

De regering heeft de euro begin jaren negentig verkocht met een misleidend prospectus. Er stond dat landen zich zouden houden aan begrotingscriteria. Dat is niet gebeurd. Dat landen geen borg zouden staan voor elkaar. Dat is wel gebeurd. Hij verbood de ECB om soepele financiering te regelen voor overheden in nood. Toch gebeurt dat. Er zou geen sprake zijn van Europese bemoeienis met het economisch beleid in deelnemende landen. Tegenwoordig geeft de EU bindende adviezen.

Als een belegger ontdekt dat hij op basis van verkeerde informatie aandelen heeft gekocht, kan hij naar de rechter stappen. In een democratie kan een regering plechtig een verdrag sluiten, dat door het parlement laten bekrachtigen, om vervolgens mee te delen dat nu de ene regel dan weer de andere regel zonder verdragswijziging wordt genegeerd. Daarom is een parlementaire enquête nodig.

Bruno de Haas, Zeist

Meer over