'Dankzij onze falende overheid staan de Groningers in de kou'

De ingezonden lezersbrieven van maandag 15 januari 2018.

Minister Eric Wiebes naar aardbevingsgebied Groningen Beeld anp
Minister Eric Wiebes naar aardbevingsgebied GroningenBeeld anp

Brief van de dag: Bouw in bestaand bebouwd gebied

Volgens Friso de Zeeuw is het niet verstandig om te zoeken naar oplossingen die onze schaarse ruimte zo veel mogelijk sparen en moet er vooral snel en veel gebouwd worden, ook als dat ten koste gaat van de nu nog open groene ruimte (O&D, 9 januari).

Opvallend is echter dat De Zeeuw ook pleit voor een koppeling tussen verstedelijking en mobiliteit. Die oplossing zou juist in de eerste plaats moeten bestaan uit een slimme ruimtelijke planning. Door te bouwen in bestaand bebouwd gebied kan aangesloten worden op bestaande infrastructuurnetwerken en kan voldoende kritische massa bereikt worden voor opwaarderingen naar hoogwaardig openbaar vervoer.

Ook biedt bouwen in de stad veel mogelijkheden voor voetgangers en fietsers omdat functies zich op relatief korte afstand van elkaar bevinden. Juist het bouwen in het buitengebied brengt grotere mobiliteitsopgaven met zich mee. Nieuwe woningen in de groene ruimte maken nieuwe infrastructuur noodzakelijk en door lage dichtheden zal hoogwaardig openbaar vervoer hier veelal niet gerealiseerd kunnen worden waardoor iedereen bijna gedwongen wordt de auto te nemen, met meer drukte op de wegen tot gevolg.

Zoeken naar bouwmogelijkheden waarbij zuinig wordt omgegaan met ruimte en die De Zeeuw verwerpt, is dus zo gek nog niet.

Susanne Kuijpers, Den HaagNatuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Groningen

Het lijkt mij tijd worden om een Nationale Giro 555 Inzamelingsactie te houden voor Groningen. Dankzij onze falende overheid staan de Groningers in de kou, terwijl hun gas ons jaren heeft verwarmd. De overheid blijft zich verschuilen achter juridische steekspelletjes en probeert in de media mooi weer te spelen.

Laten we als Nederlanders er gezamenlijk onze schouders onder zetten en de Groningers geven wat ze toekomt. En dan alstublieft tijdens zo'n actie geen politici in beeld, want zij zijn vaak haantje de voorste om van zo'n actie een graantje mee te pikken terwijl zij de laatsten zijn die dat behoren te doen.

Kees Ruimerman, Wilnis

Kattenkwaad

Wat een enorm verontrustend stuk in de Volkskrant (13 januari). Kattenkwaad: het populairste knuffeldier van Nederland is zo onschuldig nog niet. Ik citeer: 'ook de brave huiskat die thuis zijn natje en droogje krijgt, blijkt buitenshuis vaak de kille moordenaar die hij als roofdier is.' Ik durf bijna mijn huis niet meer uit en ga ervan uit dat de rechten van deze reportage al verkocht zijn aan 20th Century Fox.

Sander Maij, Houten

Ironie

Had ik mijn opiniestuk van afgelopen maandag, Juist minder mensen moeten naar de musea (8 januari), serieus bedoeld? Of was het een experiment? Dit vroeg een vriend direct na publicatie op Facebook. Ik antwoordde dat mijn stuk een experiment is met morele verontwaardiging.

Je kan in Nederland beter extreemrechts of extreem-links zijn dan een beetje elitair. Want dan ben je pas echt een immoreel wezen. Ik dank Sylvia Witteman voor haar scherpe veroordeling en de bijzondere aandacht die ze besteedde aan de strekking van mijn stuk (DIDU, 9 januari).

Aan het door mij geschrevene wil ik nog toevoegen dat mensen zonder gevoel voor ironie uit musea moeten worden geweerd.

Sander Kok, Amsterdam

Strontkar

Uit Nadia Ezzeroili's bijdrage (Opinie, 13 januari) spreekt de onmacht van een vrouw die machtsmisbruik, seksisme en dubbele seksuele moraal niet langer kan dragen. Ik heb als oudere autochtone Nederlandse begrip voor haar en vraag me af hoe zij en haar lotgenoten geholpen zouden kunnen worden. Misschien draagt ze zelf onbedoeld een mogelijkheid aan. Ze stelt: 'Ik kan alleen maar hopen dat we onze ervaringen en pijn kunnen delen. En dat we die als een strontkar neerstorten op de stoep van mensen die ontkennen...'

Kan de Volkskrant niet zo'n strontkar instellen, waar deze vrouwen anoniem (maar uiteraard met naam en gegevens bekend bij een vertrouwenspersoon bij de redactie) de stront kunnen uitstorten? De rubriek Strontkar zal reuring veroorzaken en kan voor een omslag zorgen. Islamitische en Hindostaanse mannen, ook ouders, zullen met een schok beseffen dat zoiets niet meer kan in Nederland, en mogelijk ook al lang niet meer in land van herkomst.

J. Geurts van Kessel, Hilversum

Slaven in Ghana

Goed dat beeldend kunstenaar Hans Broek de Nederlandse koloniale geschiedenis in West-Afrika belicht (O&D 12 januari). Jammer dat hij zich daarin niet wat meer heeft verdiept. In het kasteel van Elmina in Ghana hebben Nederlanders niet zoveel Afrikanen verhandeld als Broek denkt. Hij schetst een grotesk aantal van 5,3 miljoen mensen (jaarlijks 30 duizend gedurende 177 jaar) - tien keer zoveel als het totaalaantal slaven dat onder Nederlandse vlag van West-Afrika naar de Amerika's is gevaren.

Elmina was niet de grote bewaarplaats van slaven, veeleer het regiecentrum van de Nederlandse slavenhandel die elders aan de West-Afrikaanse kust plaatsvond. De meeste slaven werden op andere plekken verhandeld en bewaard. Inderdaad, onder gruwelijke omstandigheden.

Broek lijkt vooral te willen laten zien hoe erg het allemaal is geweest, in plaats van belangstelling te tonen voor wat er werkelijk is gebeurd. Deze geschiedenis verdient geen gemakzuchtige benadering.

Marcel van Engelen, Amsterdam, schrijver van Het Kasteel van Elmina

Meer over