Dan maar een kleinere Hummer

De SUV aanpakken is ondoenlijk. Het is juridisch vrijwel onmogelijk om een definitie te geven van de sport-terreinwagens. Gewiekst zal de industrie maatregelen tegen SUV's weten te omzeilen. Nu al wordt gestudeerd op een kleiner type...

De verbanning van de Sport Utility Vehicle (SUV) uit Amsterdam zal de terreinwagen niet minder populair maken. Deze verwachting spreken vertegenwoordigers van de autobranche uit in reactie op het plan van de Amsterdamse milieuwethouder Hester Maij om bezitters van een SUV geen parkeervergunning meer te verstrekken.

Volgens woordvoerders van de ANWB en de RAI is het juridisch vrijwel onmogelijk om een definitie te geven van de SUV. Daarom zijn ze sceptisch over de slagingskansen van het plan. Als er toch een verbod komt, zal de markt snel reageren met auto’s die net buiten de definitie van de SUV vallen, zo denken ze.

Ranu Negulescu, dealer van de Amerikaanse terreinwagen Hummer in Den Haag, merkt op dat de auto-industrie nu al kleinere modellen ontwikkelt, speciaal voor de Europese markt. ‘De nieuwste Hummer is geïntroduceerd in Parijs en is korter dan de gemiddelde stationcar.’

Ook Cees Boutens van de brancheorganisatie RAI verwacht dat de SUV populair zal blijven. Tegelijk denkt hij dat de auto-industrie de ruimte tussen de kleinste en de grootste auto steeds meer zal opvullen. ‘Daarmee reageert de markt op de wensen van de consument. De SUV is zelf een voorbeeld van deze trend. Hij combineert het massieve van de terreinwagen met de luxe van de personenauto.’

In de discussie over de SUV tekent zich de tegenstelling af tussen de rechter- en linkerflank van het politieke spectrum. In de grote Europese steden, maar ook in gemeenten als Amersfoort en Leusden, zijn voorstellen geformuleerd om de SUV te verdrijven uit stadscentra en bij scholen vandaan. Geen van deze voorstellen hebben tot nu toe geleid tot maatregelen. In 2004 werd een motie van de GroenLinks-fractie in Nijmegen afgewezen die een parkeerverbod aan auto’s breder dan 1.85 meter wilde opleggen.

Wijnand Duyvendak, Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, stimuleert lokale afdelingen van zijn partij om tegen de SUV’s op te treden. Hij is van mening dat elke smerige auto aangepakt moet worden, maar omdat de SUV behalve vervuilend ook gevaarlijk is voor het overige verkeer, onderscheidt hij de SUV als aparte categorie. ‘De bevestiging van ons vermoeden dat de SUV onveilig is, werd afgelopen zomer nog uit onverwachte bron bevestigd.’ Duyvendak doelt op onderzoeken van TNO en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat die concludeerden dat de SUV in vergelijking met een gewone personenauto vier tot zeven keer meer kans oplevert op letsel bij fietsers en voetgangers.

De woordvoerders van de RAI en de ANWB noemen het beide kwalijk dat de gemeente Amsterdam de SUV als een aparte categorie auto’s afzondert.

Meer over