Opinie

Damspelhistoricus: 'Waarom noemen we alles een schaakspel?'

De ingezonden brieven van 9 mei.

Beeld Thinkstock

Boksen en schaken

Het is nu officieel. Ben je niet in de wieg gelegd voor fysieke topsport (voetbal, wielrennen of schaatsen) dan wellicht voor denksport, oftewel: schaken. Politiek, voetbal, boksen, alles is tegenwoordig schaken. Alles waarbij een beroep wordt gedaan op strategisch denken, en handelen, is schaken. Zelfs als de kop meer belooft ('Boksen wordt een elitaire denksport', Ten Eerste, 7 mei) komt de aap in de tekst uit de mouw: 'Het lijkt op schaken.' Wat zouden de vele Europese elitaire lieden daar in de 17e, 18e en 19e eeuw van hebben gevonden, toen zij zich met het nobele damspel lieten vereeuwigen? Als symbool voor het hogere denkwerk.

Arne van Mourik, damspelhistoricus, Zeist

De laatste grutto

De tekst en foto's van en over de vogeldagboekschrijver Adri de Groot spraken mij zeer aan ('Natuur is zalf voor de geest', V, 3 mei) . Het sprak me des te meer aan omdat in de eerste alinea een verwijzing staat naar een plek die ik zeer goed ken, namelijk het polderweggetje in de Weipoort te Zoeterwoude: 'De Groot wijst: 'Hier links, in dit weiland, heb ik een paar jaar geleden de laatste grutto's gezien. De boer ging maaien. Hij riep nog tegen mij: 'We moeten door, Adri!''.

Misschien heb ik juist een van die vogels toevallig gefotografeerd. Er loopt namelijk een Kerkepad tussen de Weipoort en de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude en halverwege dat polderpaadje staat een bronzen beeld van een grutto.

Ik fietste daar in het voorjaar 2006 vanuit de Weipoort richting Zuidbuurtseweg. Tot mijn grote verrassing zag ik een grutto landen op zijn eigen beeld. Ik heb er een vijftal foto's van gemaakt. Het lijkt mij ook leuk voor vogelaar Adri de Groot zijn 'laatste grutto' te kunnen zien. Immers, de symboliek van de weergave zal hem noch de lezer nauwelijks ontgaan.'

Hans Timmerman, Voorschoten

Beeld Hans Timmerman

Rellen in Ede

Het lijkt me handig als de pakweg 50 tot 60 Marokkanen die iedereen nu wel kent even bij elkaar worden gezet om vast te stellen wie er lucifers bij zich heeft.I k stel ook voor om eindelijk op te houden over de 'Marokkaanse gemeenschap'.Die bestaat namelijk net zo min als de 'Nederlandse gemeenschap'.

Jaap van Velzen, Vlissingen

Moslims en racisme

Antropoloog Martijn de Koning stelt dat moslims in Nederland worden geracialiseerd, dat wil zeggen: net als in geval van racisme worden moslims als inferieur beschouwd en gediscrimineerd, en hun burgerlijke rechten en vrijheden worden aangetast (Vonk 7 mei) .

Dat zijn nogal stevige en schokkende uitspraken. Zijn bewijsvoering hiervoor is echter flinterdun: De Koning baseert zich uitsluitend op uitspraken van een reeks politici, die in het publieke debat reflecteren over het samengaan van islam en democratie. Naast kritiek op hun soms provocerende uitspraken geeft hij geen enkel voorbeeld van daadwerkelijke discriminatie of achterstelling van moslims in Nederland.

Diverse landen in de wereld laten zien wat er gebeurt, wanneer moslims de macht hebben: onderdrukking en geweld jegens andersdenkenden, vrouwen en homo's, door vervolging, opsluiting, verkrachting, steniging of ophanging. Dat kan een mens daar als 'andersdenkende' of 'minderheid' zomaar overkomen. Mogen we hier dan een kritisch debat voeren over de islam in een democratisch land?

Niet om moslims te beschuldigen, maar om de vraag hoe we met elkaar onze samenleving willen inrichten? In Nederland hebben we gekozen voor vrijheid van denken en ruimte voor verschillen: mensen mogen hun eigen geloof of levensovertuiging zelf bepalen, zonder beperking of belemmering door de overheid of dominante groeperingen. Integendeel, de overheid geeft daar bewust ruimte voor, zoals blijkt uit de subsidiering van scholen met diverse grondslag: christelijk, openbaar, Montessori, Jenaplan e.d. Ook islamitische scholen worden op dezelfde manier gefaciliteerd. Op basis van deze ruimdenkendheid en tolerantie voor verschillen mogen we omgekeerd ook de kritische vraag aan moslims stellen: Wanneer jullie in de meerderheid zijn, bieden jullie 'andersdenkenden' en 'minderheden' dan ook deze ruimte? Zo ja, dan kunnen we vreedzaam met elkaar samenleven. Zo neen, dan moeten we nog verder in gesprek om tot een goede oplossing te komen. De Koning noemt dat racialisering. Waarom eigenlijk?

Annelies de Vries, Wageningen

Leren van moslims

Eindelijk een man die duidelijk zegt hoe dodelijk de manier is voor moslims waarop door velen in Nederland wordt omgegaan met hen en gesproken over hen. Ik ben het volkomen met De Koning eens over de houding van de middenpartijen in de politiek (Vonk, 7 mei). Hun boodschap is verstopt maar moslims als gelijken zien gaat hen te ver. En hiermee wordt een massaal vooroordeel gevoed. De mens achter een van de grootste wereldgodsdiensten, een godsdienst die historisch veel banden heeft met het joodse en christelijke geloof, is zoek. Uit ervaring weet ik hoe gastvrij, vriendelijk en behulpzaam men in andere culturen is. We kunnen veel van hen leren en zij van ons als we respectvol met elkaar omgaan. Zelfs ik maak er nu een wij/zij verhaal van. Kun je nagaan hoe het al is ingevreten in onze maatschappij.

Riet Zaal, Rhoon

Russische kleren

De firma Kalasjnikov gaat een kledinglijn beginnen! (Ten Eerste, 7 mei) Het moet niet gekker worden. Hoeveel mensen zijn er inmiddels gedood door hun wapens? We moeten dit met zijn allen boycotten.

Oscar Franse, Rijnsaterwoude

Meer over