Daily alerts en een Casiootje

Wie: Peter Trommar..

Mirjam Bosgraaf en Carel Helder

Van buiten laten de vitrages van het pand aan de Amsterdamse Keizersgracht weinig los. Daarachter zijn de gangen van marmer en balanceert de handelsgod Mercurius er in brons op één been. We spreken Peter Trommar. Hij werkt ‘achter de schermen’ bij kredietverzekeraar Atradius Dutch State Business NV. Deze wereldwijd gevestigde onderneming verzekert het kredietrisico dat ondernemers lopen – gekoppeld aan transacties die ze afsluiten met debiteuren in binnen- en buitenland. Dat kan een Nederlandse baggeraar zijn die in Dubai eilanden in vreemde vormen wil opspuiten. Bij Atradius kan hij zijn betalingsrisico onderbrengen. ‘De cash komt Dubai uit de oren’, meldt Peter geroutineerd. ‘In dit geval zal de uitvoerder netjes contant op certificaten wordt betaald.’

1. Certificaten?

a. Diploma’s, middenstand plus.

b. Bewijzen van goed gedrag.

c. Contracten die na acceptatie betaling zeker stellen.

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tussen voor-risico en

a. na-risico (kredietrisico).

b. tegen-risico (risico voor Atradius).

Trommar, die zich de hele dag bezighoudt met de kredietwaardigheid van verschillende landen, checkt om te beginnen z’n mail, op daily alerts. Dan ligt de afleg al op z’n bureau.

3. De daily alerts zijn dringende actuele zaken. Wat zou de afleg zijn?

a. Een dagelijks knipselmapje met nieuws van de afdeling Documentatie.

b. Een update van het ministerie van Buitenlandse Zaken over belangrijke overleden personen.

c. Het weekrapport van de afdeling Bedrijfsspionage.

Vanochtend is er nieuws over India, dat een upgrade kreeg van de belangrijkste rating agencies. Het land is van speculative naar investment gegaan. Met India is het vandaag dus minder risicovol zakendoen dan gisteren.

De ladder voor de kredietwaardigheid van landen en ondernemingen loopt van AAA naar CCC – helemaal bovenaan staat Duitsland, met Nederland als goede tweede. Wie in ons land investeert, hoeft niet bang te zijn dat-ie z’n geld niet krijgt. En altijd op tijd, met de afgesproken couponnen.

4. Couponnen:

a. Rente.

b. Bonussen.

c. Administratieve verantwoording.

Volgens Peter moet je met staten die zijn getroffen door sancties het meest oppassen. Zoals met Noord-Korea.

5. Hoe noemen we staten waarmee zakendoen niet veilig is?

a. De landen met junk bonds.

b. ‘En Dzjie Ees’ (No Go Areas).

c. Afghanistan.

d. Roulettelanden.

e. Kelderlanden.

Uiteraard speelt het politieke klimaat een rol bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van landen. Wat Peters dagelijkse werk betreft, komen er vooral heel veel getallen bij kijken. Het echte rekenwerk gebeurt niet eens altijd per zware computer, maar meestal op een good old rekenmachine. ‘Een klein, laf Casiootje’, noemt hij het. Een ander door hem veel gehanteerd hulpmiddel is het risicokruis.

6. Het risicokruis dus. Ofwel het bekende Kruis van

a. Humdrum.

b. Jansen.

c. Bertus.

d. Hendriks.

7. En wat is dat precies, dat risicokruis?

a. Een risicokruis is een kruisvormige, dubbelvoudige rekenlineaal van doorzichtig plastic.

b. Kruis staat voor het lot. We hebben het hier over (op routine gestoeld) nattevingerwerk.

c. Een met de balpen getekend schemaatje waarmee per transactie bezien kan worden welke risico’s tegen welke condities in verzekering kunnen worden genomen.

In tegenstelling tot zijn directeur, die op een foto in een brochure van het bedrijf de Russische president Poetin laat zien waar hij zijn handtekening moet zetten (bij het kruisje), terwijl op de achtergrond premier Balkenende toekijkt, speelt Peter Tommar’s werkzame leven zich voornamelijk af tussen de met moderne kunst en whiteboards behangen muren van zijn kantoor.

8. Ofwel, hij

a. ‘is niet vaak buitengaats’.

b. ‘speelt niet vaak buiten’.

c. ‘is niet vaak on the road’.

Naast zijn kantoor bevindt zich een bibliotheek waar grote hoeveelheden landeninformatie zijn verzameld, en ook zijn eigen kantoor is ruimschoots van naslagwerken voorzien. Tommar legt de telefoon neer, loopt naar zijn planbord en maakt een aantekening. Plafonds, staat er met zwarte stift geschreven. En: CoCo.

9. Plafonds:

a. Toprating van de verschillende landen over de laatste 10 jaar.

b. Het maximum te accepteren risico op een land.

10. CoCo:

a. Country Committee (een interne commissie die over landenrisico’s spreekt).

b. Coffee Company (waar de collega’s hun latte kopen).

c. Cover Cover (dubbele dekking).

d. Favoriete parfum van de afdelingssecretaresse (19 april secretaressedag).

Termen als schuldendienst, gezonde portefeuille en herverzekeren vallen als rijpe appelen in de gesprekken die Peter voert.

11. Als er sprake is van herverzekeren, wat gebeurt er dan?

a. Bij Atradius sluiten ze zelf een verzekering af bij een andere verzekeraar op de door henzelf verstrekte verzekering, om zo hun eigen risico te spreiden.

b. Het bedrag van een verzekering wordt herzien.

12. Daartussen komen allerhande vragen van collega’s binnen, zoals

a. ‘Wat is de political risk rating op Monte Negro?’

b. ‘Wat is de political risk rating van Monte Negro?’

Of: ‘Kunnen wij een zaak in Bahrein dinar verzekeren?’ En nu weer over ‘een risico op Italië met bepaalde modaliteiten.’ Makkelijke zaken betreft het zelden of nooit.

13. Of, zoals Peter, die noemt:

a. Comfort deals.

b. Recht-op-en-neer-deals.

De meeste van zijn rapporten gaan over het Midden-Oosten, want daarin is hij gespecialiseerd. Recentelijk heeft hij er een over Libanon afgerond, ‘dat net 7,5 miljard dollar heeft opgehaald op een roadshow in Parijs, maar waar aan de andere kant de tegenstelling tussen de sjiieten en soennieten toeneemt.’ ‘Dat is waar’, moeten wij toegeven. ‘Het is een land met een bewonderenswaardige monetaire stabiliteit, maar met ratio’s die abominabel zijn.’ Daar is Peter het in grote lijnen mee eens. Nee, die komt er wel.

Meer over