Daadkracht

ZO'N paginagrote advertentie kost toch gauw dertigduizend gulden, dus Shell heeft een miljoen liter benzine moeten verkopen om 'm te kunnen betalen....

Jan Blokker

Als tenminste waar is wat ze beweren, dat ze maar drie cent op een liter verdienen.

'Waar gaat die fl 2,69 naar toe?', roepen ze ons toe, en ze noemen om te beginnen Zalm die fl 1,72 inpikt, dan die zielige fl 0,03 voor de Shell, vervolgens een kwartje aan 'kosten distributie' (dat zijn al die reusachtige pretparken waar je ook kunt tanken, en die volgens mij een miljardenomzet hebben aan speelgoed, Playboys, leukehebbedingetjes, warme maaltijden, diverse dranken, sandwiches tonijn, boeken, cd's en dames van de retirade - dus die in feite alleen maar opleveren en helemaal niks kosten), en tenslotte de post 'kosten product' zijnde achtenzestig cent.

Perfecte advertentie: je kunt niet zeggen dat ze liegen, maar waar is het natuurlijk ook op geen stukken na.

Waarom hebben ze die fl 0,68 niet even uitgesplitst?

Vermoedelijk omdat er maar vier gekleurde staven op één bladzijde konden, en ze twee pagina's te begrotelijk vonden. Krenten die het zijn. Wel met 25 miljard winst over 1999, maar nog te beroerd om me tot in liefst vier cijfers achter de komma heel gespecificeerd voor te rekenen waaruit precies die 'kosten product' bestaan. Want ofschoon ik op het gebied van prijsvorming, economie en haute finance een randdebiel ben, durf ik er een full-page-advertentie onder te verwedden dat daar nog een paar dubbeltjes zitten die door een eerlijke procuratiehouder onder het hoofdje 'winst Shell' zouden zijn geboekt.

Intussen is de actiebereidheid opgeschoven tot voorbij Hazeldonk en Maarsbergen.

Wat is het antwoord van Kok?

Bijna altijd daadkrachtig, onze premier. Als twee Sjorsen van een rebellenclub in Nova aankondigen dat ze binnenkort in de Trèveszaal een papieren zak zullen opblazen en dusdanig tot ontploffing zullen slaan dat de vergaderende raad van ministers van schrik uiteen wordt gejaagd (artikel 95a van het Wetboek van Strafrecht), stuurt hij er voetstoots de justitie op af, want Van Aartsen zou van angst tot een beslissing kunnen worden gedwongen, en daar staat levenslang of twintig jaar op.

Maar ja, autorijders.

Vanwege het milieu zou een socialistische regeringsleider de accijnzen op verontreinigende autobrandstoffen uiteraard niet zozeer met een kwartje als wel met een rijksdaalder moeten verhogen (dan nog zou overigens de trein duurder blijven), en om het wegvervoer een handje te helpen verzint Vermeend altijd wel weer een truc om vrachtrijders en overige beroepschauffeurs te compenseren - anders kan hij aan Jospin vragen hoe die dat heeft gegoocheld.

Dus als Wim het karwei wil opknappen zoals hij de Vrije Molukse Jongeren heeft geschoren, is het in drie stappen geklaard. Eerst het OM laten onderzoeken of Shell geen valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Dan per liter benzine minstens vier gulden in de schatkist. En als truckers de weg versperren meteen een aanklacht wegens bedreiging van de staatsveiligheid en het met geweld de ministerraad dwingen tot het nemen van een besluit.

Pas in laatste instantie zou De Grave een luchtmobiele brigade ter beschikking kunnen stellen.

Meer over