D66 ongeloofwaardig

Kan D66 het zich veroorloven in het kabinet te blijven zitten, wanneer de missie naar Uruzgan doorgaat? Fractievoorzitter Dittrich verklaarde zich op 17 december tegen de missie....

De duidelijkheid die het Kamerlid Bakker hierover gaf in het weekblad Elsevier wil Dittrich echter niet tot de zijne maken. Dat getuigt niet van politieke moed. Dittrichs gedraai draagt bovendien bij tot het voortduren van de onzekerheid over zowel de missie als het voortbestaan van het kabinet.

Intussen hebben de D66-ministers Pechtold en Brinkhorst gisteren de gelegenheid voorbij laten gaan de missie te blokkeren. Daarmee vallen ze hun politiek leider Dittrich af. Zij steunen het besluit om naar Uruzgan te gaan en zitten daar dus aan vast.

Voortzetting van deelname aan het kabinet lijkt voor D66 belangrijker dan het blokkeren van een missie die door de fractie als onmogelijk wordt gezien. Leg dat maar eens aan de kiezer uit.

Meer over