D66 moet juist extra Uruzgan-troepen sturen

Niet naar Uruzgan. D66 heeft al gesproken voordat het kabinet vandaag beslist. Nederland mag niet meedoen met de bondgenoten aan uitvoering van fase drie van het stabilisatieproces in Afghanistan....

Wat, een parlement in Afghanistan? Dat is geen bestuurlijke vernieuwing,dat is een bestuurlijk novum! Weer een mijlpaal op de lange route die innajaar 2001 is ingezet naar normalisatie. Nederland draagt belangrijkestenen bij; financieel, militair en politiek.

Dat doet Nederland, omdat wij geloven dat de wereld veiliger is indienAfghanistan niet langer een thuishaven en trainingskampen voor terroristenbiedt. In die kampen werden de luchtkapers van 9/11 opgeleid, daarmee zijnde bommenplaatsers in Madrid en is de moordenaar van Theo van Goghverbonden, daar leeft het gedachtengoed van de Hofstadgroep. Daaroverkunnen wij niet genoeg doemdenken. Daarom doen wij er iets aan, metOperation Enduring Freedom en met ISAF.

De Operation Enduring Freedom - schamper de 'vechtmissie' genoemd -waaraan Nederland (en bijvoorbeeld Frankrijk) meedoet (kabinetsbesluit metD66), is een door de VN gesanctioneerde operatie. Nog recentelijk heeft deVeiligheidsraad dit bevestigd. Geen woord van protest van D66 tegen dezeuitspraak van het hoogste veiligheidscollege van de VN.

Ook de Europese Unie heeft onlangs nog onderstreept dat de lidstaten(inclusief Nederland) hun best zullen blijven doen troepen te leveren voorISAF. Er staat nergens in die verklaring dat bepaalde landen, of bepaaldegebieden in Afghanistan, daarvan uitgezonderd zijn. Niks gehoord van D66dat men het niet eens was met deze Europese buitenlandse politiek.

Uruzgan is gevaarlijk. Daarom gaat de NAVO er juist naar toe, om er hetcentrale gezag van de Afghaanse overheid uit te dragen en ook daar eenbegin te maken met de normalisatie. Wat D66 werkelijk zou sieren, is nietom voor onze internationale verplichtingen weg te lopen, maar om erop aante dringen dat wij meer troepen en meer materieel sturen. Dat zou getuigenvan een goede inschatting van de situatie en van echte zorg om deNederlandse troepen.

Niet instemmen met een nieuwe bijdrage aan ISAF, mag ook niet wordeningegeven door de angst dat daarmee Nederland nog meer een doel van hetterrorisme wordt. Zo'n redenering kan maar tot twee conclusies leiden. Teneerste bevestigt zij dat de terroristische dreiging dus inderdaad nog uitsteeds Afghanistan komt. Ten tweede komt een dergelijke redenering in feiteneer op capitulatie. De twee redenen dus om wel te gaan.

Maarten de Sitter

Meer over