D66-ministers tegen compromis over besluit Afghanistan

Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing zal niet meewerken aan een compromis over het voornemen van het kabinet om circa 1200 militairen naar het gevaarlijke zuiden van Afghanistan te sturen....

Eind vorige week werd bekend dat premier Balkenende probeert om de patstelling te doorbreken door het voornemen alleen mondeling een besluit te noemen, zonder schriftelijke bevestiging.

Pechtold en D66-vicepremier Brinkhorst zitten met de Afghanistan-missie in een politieke spagaat, sinds fractievoorzitter Dittrich eind vorig jaar zijn veto over de uitzending uitsprak. Pechtold wil een eind aan het ‘procedureel gesteggel’ tussen de Tweede Kamer en het kabinet. De D66-ministers hebben het voornemen van het kabinet om de militairen uit te zenden mogelijk gemaakt. Nu is het volgens hem de hoogste tijd voor een inhoudelijk debat. En de VVD kan dat mogelijk maken door uit het monsterverbond met PvdA en SP te stappen.

De bewindsman weigert echter aan te geven of hij en Brinkhorst de vrijheid hebben om zelf te kiezen na afloop van het democratische proces. Dat hang af van de gesprekken die hij na afloop van het debat nog zal moeten voeren met het kabinet en zijn eigen fractie. Pas dan zal hij zijn definitieve oordeel geven.

Pechtold gaf verder toe dat niemand de schoonheidsprijs voor de gevolgde procedure zal krijgen, noch de tegenstemmers, waaronder zijn eigen partij, noch de partijen die de kaarten tegen de borst houden, zoals de PvdA.

Meer over