'Cyclisch werkloze' ontvangt deze zomer geen uitkering

Ontslag is op zichzelf al erg, maar als je geen werkloosheidsuitkering krijgt, komt de klap dubbel hard aan. Dit ervoer Fenna Swart, ex-lerares Nederlands aan de particuliere media-academie New School....

Van onze verslaggever

Ferry Haan

AMSTERDAM

Sinds een paar weken keert Cadans namelijk in de zomer geen WW-uitkeringen meer uit aan de vier- tot zeshonderd werkloze docenten van particuliere opleidingen.

Ter excusering van Cadans. Dit heeft het niet zelf bedacht, maar het Landelijk Instituut voor de Sociale Verzekeringen (LISV). Het LISV wil namelijk voorkomen dat particuliere instellingen als Luzac, Schoevers en de New School nog langer 'gebruikmaken' van de sociale zekerheid.

Gewoonlijk namen deze scholen hun docenten aan voor tien maanden, een schoolseizoen. Op deze wijze konden zij de kosten drukken. Daardoor waren de docenten wel gedwongen voor de twee zomermaanden hun hand op te houden bij Cadans. Vervolgens kregen ze bij de start van het nieuwe schooljaar een nieuw tienmaandscontract en begon een nieuwe cyclus.

Sinds dit jaar hebben deze zogenoemde 'cyclisch werklozen' echter geen recht meer op WW. Naast de genoemde docenten zijn het bijvoorbeeld ook de tweeduizend freelancers bij de televisieomroepen. Ook zij werken veelal op tienmaandscontracten.

Alleen, Swart is niet cyclisch werkloos. Zij heeft slechts één jaar gedoceerd. Wat haar zó slecht beviel, dat zij dat nooit meer wil doen. Niets mee te maken, oordeelde Cadans, Swart werkte het afgelopen jaar als docent en zal dat dus ook in het komende jaar doen.

Swart is machteloos. Tegen de tijd dat zij kan aantonen dat zij niet als docent werkt, is het al herfst geworden. En dus moet zij deze zomer op zwart zaad zitten. Daarom is zij tegen het besluit van Cadans in beroep gegaan. En niet als enige. De brievenbus van Cadans is inmiddels gevuld met meer dan 150 bezwaarschriften. Volgende week dienen de eerste twee zaken voor de rechter.

Maar het kan ook anders. De andere grote groep die door het LISV-beleid wordt getroffen, zijn de tweeduizend freelancers in dienst van de televisieomroepen. Hun uitkerende instantie is het Gak. In tegenstelling tot Cadans probeert het Gak wel onderscheid te maken tussen individuele gevallen. Zo vraagt het Gak de cliënt of die volgend jaar hetzelfde werk gaat doen.

Op deze vraag zijn drie antwoorden mogelijk: ja, nee en weet niet.

In het geval van 'ja' vervalt het recht op een WW-uitkering. In het geval van 'nee' ondertekent de cliënt een daartoe strekkende verklaring en krijgt hij een WW-uitkering. In het derde en moeilijkste geval ('weet niet') krijgt de cliënt een voorschot tot duidelijk is welke kant het opgaat.

Als de persoon tegen de eigen verwachting in toch weer een tienmaandsbetrekking accepteert bij een werkgever in dezelfde branche, dan eist het Gak de betaalde uitkering terug. Op deze manier zorgt het Gak ervoor dat niemand onnodig de zomer zonder inkomen hoeft door te komen.

Gak-woordvoerder Bastiaanse laat weten dat alle freelancers een jaar geleden keurig over het veranderende beleid zijn ingelicht. Hij vermoedt dat het Gak mede door deze aanpak nog maar vijf bezwaarschriften heeft genoteerd op de veertig WW-afwijzingen die het aan de omroepfreelancers uitdeelde.

Het LISV meldt onderwijl dat het onderwerp 'zomer-WW' later dit jaar in een LISV-commissie wordt besproken. Cadans kondigt aan in 1999 te zullen bezien of de WW-afwijzingen terecht waren.

Meer over