CWI eerste halfjaar 'boven verwachting'

Een op de vijf werkzoekenden die zich voor een uitkering meldt bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het voormalige arbeidsbureau, vindt door die bemiddeling meteen een baan....

De prestaties verschillen per vestiging, maar over het algemeen doen de 131 CWI's het volgens De Groot boven verwachting. 'We komen van ver en we hadden een slechte start. In het eerste kwartaal lag nog te veel nadruk op inkomen - uitkeringen - in plaats van werk. Nu gaat het met de dag beter.'

Het CWI geeft informatie over vacatures aan werkzoekenden en bemiddelt kortstondig werklozen. Ook behandelt het CWI uitkeringsaanvragen voor WW en bijstand. Het reïntegreren van langdurig en moeilijk bemiddelbare werklozen wordt nu gedaan door commerciële bedrijven als Kliq en Sagens.

Grootste misser in het korte bestaan van het CWI zijn de aanpassingen in het automatiseringssysteem. Bij wijze van tussenoplossing werden de uitkeringsgegevens van CWI's, sociale diensten en uitkeringsinstellingen op basis van 'oude stukjes software' aan elkaar gekoppeld. Er was volgens De Groot geen tijd om de software volledig nieuw te ontwikkelen. Het CWI heeft er een kleine 7 miljoen euro aan besteed.

'Het was een te ambitieus plan. Deskundigen hielden ons voor dat het zou lukken', reageert De Groot. Het CWI heeft nu besloten het hele systeem in fases te vervangen. Het moet af zijn in 2004.

Het verwerken van uitkeringsaanvragen gaat bij de meeste CWI's nog te langzaam. Zo'n 30 procent van de WW-aanvragen komt te laat bij het UWV (het voormalige GAK) binnen, waar 20 procent de norm is. Bovendien komt nog 20 tot 30 procent van de aanvragen onvolledig binnen.

Waar het aantal uitkeringsaanvragen ruim 40 procent lager uitviel dan geraamd, kwam het aantal aanvragen voor ontslagvergunningen van bedrijven ruim de helft hoger uit dan gepland. De Groot: 'In het eerste kwartaal hadden we er al ruim 18 duizend, terwijl 12 duizend was begroot. Vaak gaat het om collectief ontslag, bijvoorbeeld bij KPN, UPC en de Havenpool. Dan merk je dat er wel wat aan de hand is.'

De samenwerking met gemeenten - kruisbestuiving tussen uitkeringsinstanties, sociale diensten en reïntegratiebedrijven is het voornaamste doel van het CWI - verloopt nog niet overal soepel. 'Met tien grote gemeenten gaat het nog moeizaam. Neem Utrecht en Den Bosch. Die sociale diensten hadden hun zaakjes op orde. En dan komt een andere instelling het overnemen. Ik kan me voorstellen dat je het dan niet graag uit handen geeft', stelt De Groot.

Meer over