CV

NEVENFUNCTIES..

lid dagelijks bestuur Sociaal Economische Raad SER

senator VVD

lid bestuur Stichting van de Arbeid

lid bankraad De Nederlandsche Bank

lid MKB-Adviesraad ING Bank

lid bestuur Stichting voor de Jaarverslaggeving

lid raad van toezicht Centraal orgaan opvang asielzoekers

werkgeversbestuurder Stichting van de Arbeid

voorzitter stichtingsbestuur Katholieke Universiteit Nijmegen

Meer over