Crisis naar hoogtepunt

Verlies van de AAA-status voor de VS en de noodzaak van opkopen van Italiaanse staatsobligaties - de crisis culmineert.

De historische stap van Standard&Poor's om de VS de hoogste kredietstatus te ontnemen, is terecht. Wel is de timing ervan ongelukkig, nu de eurocrisis naar een nieuw hoogtepunt toegaat en de Europese Centrale Bank zich genoodzaakt zag tot een spoedbijeenkomst op zondag. Extra onzekerheid op de financiële markten als gevolg van de stap van de Amerikaanse kredietbeoordelaar komt dan slecht uit.


De beslissing van S&P is geen verrassing. Als hij niet was genomen, was de kredietbeoordelaar geen knip voor de neus waard geweest. De Amerikaanse bezuinigingsplannen zijn boterzacht en omvatten geen 4.000 miljard dollar zoals S&P nodig achtte, maar net iets meer dan de helft. Dat de collega's van Moody's en Fitch deze bezuinigingen eerder het voordeel van de twijfel gaven, was een aanfluiting.


Gelukkig heeft S&P het aangedurfd onafhankelijk te opereren. De druk die op deze organisatie en zijn branchegenoten in deze crisis wordt uitgeoefend, valt niet te onderschatten. Zie de schandalige inval van de Italiaanse justitie bij hen, midden vorige week. Italië zou er beter aan doen zijn zaken op orde te krijgen, in plaats van de boodschapper te hinderen om zijn werk te doen.


Premier Berlusconi moest vrijdag instemmen met versnelling van zijn bezuinigingspakket. Dat was bewonderenswaardig snel door het parlement geloodst, maar te traag in zijn toepassing. De markten vertrouwden dat niet.


In ruil voor die versnelling overweegt de ECB Italiaanse obligaties op te kopen. Duitsland en Nederland staan daar huiverig tegenover, omdat het op gespannen voet staat met inflatiebestrijding - opkopen komt neer op geldschepping door de centrale bank. Wil dat bij een land als Italië effectief zijn, dan zijn omvangrijke interventies vereist. Toch moet de ECB deze vergaande stap zetten om de brand die nu woedt te blussen. De mogelijk negatieve effecten zijn van later zorg.


Meer over