'Criminele illegaal zaak van rechter'

Het kabinet kan niets doen om te bewerkstelligen dat criminele illegalen tot hun uitzetting in de gevangenis worden opgesloten. Dit zei staatssecretaris Cohen van Justitie maandag na een debat met de Tweede Kamer....

'De rechter kan criminele illegalen net zo lang opsluiten als hij zelf wil', zei Cohen gisteren. 'De Vreemdelingenwet biedt hem die vrijheid. Maar rechters leggen meestal een celstraf op van een halfjaar.' Cohen zegde de Kamer gisteren toe dat criminele illegalen actief vervolgd zullen worden.

De Amsterdamse korpschef Kuiper stelde zaterdag voor criminele illegalen op te sluiten tot het moment van uitzetting. Ze bezorgen hem hoofdbrekens, omdat ze na korte celstraffen verder gaan met hun criminele activeiten.

CDA-Kamerlid Wijn zei gisteren 'dat de samenleving moet worden beschermd tegen dit schorem'. Maar volgens Cohen is opsluiting tot de uitzetting lastig uit te voeren. Hij kreeg steun van D66 en GroenLinks. 'Ik wil wel onderzoeken welke middelen ik nog kan benutten', aldus Cohen. 'Maar opsluiten tot de uitzetting, betekent dat levenslang?'

Cohen doelt op de situatie dat veel illegalen niet over de grens kunnen worden gezet als ze niet in het bezit zijn van geldige reispapieren. Van velen is zelfs de identiteit niet te achterhalen.

Kuiper zegt dat in Amsterdam een harde kern van 2200 criminele illegalen verantwoordelijk is voor 20 procent van de inbraken, 15 procent van de straatroof en 40 procent van de zakkenrollerij. Ex-asielzoekers bevinden zich niet in die groep.

Dit gegeven sterkt Cohen in zijn beleid om afgewezen asielzoekers uit asielcentra te zetten en aan hun eigen lot over te laten. Het kabinet vindt dat ex-asielzoekers zelf verantwoordelijk zijn voor hun vertrek. Cohen verwacht niet dat ze massaal de illegaliteit in duiken, in tegenstelling tot oppositiepartijen GroenLinks en CDA.

CDA'er Wijn zegt liever asielzoekers levenslang in een asielcentrum te willen opvangen dan op straat te zetten. 'Dat is perspectiefloos.' GroenLinks-Kamerlid Halsema pleitte voor een tijdelijke verblijfsvergunning om de asielzoeker de tijd te geven zijn reisdocumenten te verzamelen. Als het land van herkomst dat tegenwerkt, mag de asielzoeker blijven. Cohen zei geen land te kennen dat vrijwillig terugkerende asielzoekers tegenhoudt.

Cohen kan rekenen op de steun van coalitiepartijen PvdA, VVD en D66. Afgewezen asielzoekers krijgen na hun laatste afwijzing vier weken de tijd om te vertrekken. Cohen verwacht niet dat de meesten het zo ver zullen laten komen dat ze door de overheid het centrum moeten worden uitgezet. Als de afgewezen asielzoeker toch blijft, loopt hij het risico een 'ongewenstverklaring' te krijgen en te worden opgesloten. Daar hebben coalitiepartners PvdA en D66 meer moeite mee.

D66-Kamerlid Dittrich stelde als alternatief voor om psychologen in te zetten die illegalen moeten overreden terug te gaan naar hun eigen land.

Meer over