Crimineel naar lichter regime tegen afspraak

De Duitser S. Kröger, die vorige week uit de Van Mesdagkliniek ontsnapte, is in april van dit jaar tegen de afspraak overgeplaatst naar een lichter regime in de inrichting....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De als 'zeer gevaarlijk' omschreven crimineel bleek zich tijdens zijn verblijf in de 'Van Mesdag' zo positief te ontwikkelen, dat de directie de kans op ontvluchting door gijzeling uitgesloten achtte. Bovendien had de man zich in januari met gevaar voor eigen leven ingezet voor een in het nauw gedreven en mishandeld personeelslid.

Het hoofd van de tbs-kliniek vond het daarom verantwoord hem vanuit de very intensive care-afdeling over te plaatsen naar de intensive care. De bouwkundige beveiliging veranderde daar niet, maar het personele toezicht liep terug van drie bewaarders op één gedetineerde tot één op één, aldus de brief.

De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie nam de beslissing tot overplaatsing naar het lichtere regime voor kennisgeving aan. Ten onrechte, stelt Sorgdrager in haar brief, want plaatsing in de VIC-afdeling was 'onlosmakelijk verbonden aan het verblijf in de Van Mesdag kliniek'. Zij zei gisteren dat in haar ambtelijk apparaat maatregelen zijn genomen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden.

De 'Van Mesdag' is de zwaarst beveiligde kliniek in Nederland. In de brief wordt de vraag hoe Kröger met zijn handlanger uit de inrichting wist te ontsnappen, niet beantwoord. Sorgdrager heeft zowel de kliniek als de rijksrecherche opdracht gegeven tot een reconstructie.

Meer over