Crèchekinderen zijn niet ongehoorzamer

Kinderen die in Nederland al jong drie dagen per week naar de crèche gaan, zijn niet ongehoorzamer of agressiever dan andere kinderen....

De uitkomst is verrassend omdat een langjarig Amerikaans onderzoek uitwijst dat crèchekinderen in de VS juist wel agressiever zouden zijn. Dat onderzoek deed dit voorjaar in Nederland veel stof opwaaien.

Hoogleraar kinderopvang Louis Tavecchio maakte de uitkomsten van het Leidse onderzoek donderdag bekend bij zijn inauguratie aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem is het niet goed Amerikaans onderzoek te plakken op de Nederlandse situatie. Tavecchio pleit voor eigen langlopend onderzoek.

De hoogleraar noemde het Leidse onderzoek ook om aan te geven hoe belangrijk de interpretatie van uitkomsten is. Nederlandse kinderen blijken minder angstig en teruggetrokken naarmate ze meer uren worden opgevangen. Dat kan betekenen dat kinderen hun angst op de crèche kwijtraken, maar het zou ook zo kunnen zijn dat ouders van teruggetrokken kinderen hen thuishouden.

Tavecchio wil zijn hoogleraarschap gebruiken om elementen in de kinderopvang die vooral het belang van het kind dienen, te versterken en te bewaken: een goede relatie tussen leidster en kind, een betere opleiding voor leidsters, een goede inspectie en beter overleg tussen ouders en opvang.

Het is Tavecchio een doorn in het oog dat Nederlandse ouders nauwelijks geïnteresseerd zijn in hetgeen hun kind meemaakt op crèche of naschoolse opvang. 'Er wordt gesproken over het hapje en het middagslaapje en soms wordt in een schriftje gekeken, maar verder komt het overleg niet.'

In Zweden heeft de overheid een programma ontwikkeld waarbij in het overleg tussen ouders en opvang vragen aan de orde komen als: hoe past het kind in de groep, kan het zich goed ontwikkelen, durft het naar voren te treden en kan het vriendjes maken? 'Er is vanzelfsprekend overleg, vanuit het besef: wij voeden met z'n allen dit kind op.'

Tavecchio zou het als een stap voorwaarts beschouwen als voorschoolse leerprogramma's niet alleen aandacht hebben voor kennis en taalontwikkeling, maar ook voor sociaal-emotioneel gedrag.

Meer over