‘Crèche wordt voor veel ouders veel te duur’

De kinderopvangbranche vreest dat veel ouders door de aangekondigde bezuinigingen hun kind van crèche of naschoolse opvang halen. Kinderopvang wordt honderden tot duizenden euro’s per jaar duurder, waardoor veel ouders andere wijzen van opvang gaan zoeken, of misschien zelfs stoppen met werken.

‘We gaan weer terug naar af’, zegt Ina Brouwer, voorzitter van brancheorganisatie MO Groep Kinderopvang. Uit de donderdag uitgelekte Miljoenennota blijkt dat in 2011 340 miljoen euro wordt bespaard op de uitgaven aan kinderopvangtoeslag. De bezuiniging komt bovenop eerder door minister Rouvoet aangekondigde verhoging van de ouderbijdrage. Alles bij elkaar levert dit een bezuiniging op van 740 tot 840 miljoen euro tot en met 2012. ‘Dat is eenderde van de totale overheidsuitgaven aan kinderopvang’, aldus Brouwer. ‘Dat kan niet zonder ernstige gevolgen blijven.’

Eigen bijdrage

Vooral ouders met lage inkomens zullen de prijs betalen, vreest Janneke Plantenga, hoogleraar welzijnseconomie aan de Universiteit Utrecht. ‘De bezuinigingen zijn zo fors dat de overheid bijna niet anders kan dan ook het te vergoeden uurtarief voor kinderopvang te verlagen van 6,25 euro naar 5 euro. Dan schiet de eigen bijdrage ineens hard omhoog.’

De bezuiniging op de kinderopvang staat haaks op eerdere ambities van het kabinet om de arbeidsparticipatie van vrouwen middels betaalbare kinderopvang te verhogen. Woensdag maakte het Centraal Planbureau echter bekend dat geld nauwelijks een rol speelt in de afweging van vrouwen om te werken. Volgens promovenda Mariëlle Cloïn werken vrouwen vooral om de sociale contacten.

Arbeidsparticipatie

Toch kan hieruit volgens Brouwer van de MO Groep niet worden geconcludeerd dat kinderopvang dus duurder kan worden. ‘Kleine bezuinigingen hebben nauwelijks effect, maar bij grote bezuinigingen valt de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk terug. Zeker vrouwen met een laag inkomen of een klein baantje zullen nog eens opnieuw gaan rekenen of het de moeite loont.’

Kinderen op een kinderdagverblijf (Marcel van den Bergh / de Volkskrant) Beeld
Kinderen op een kinderdagverblijf (Marcel van den Bergh / de Volkskrant)
Meer over