CPB: private WAO niet goedkoper

De beweringen van de verzekeraars dat ze op lange termijn 15 miljard euro kunnen besparen op de WAO en 30 procent meer werknemers laten reïntegreren, zijn niet te onderbouwen....

Het kabinet wikt en weegt al weken over het 'WAO-complex', zoals ambtenaren het probleem noemen. De verzekeraars willen zich graag op de miljardenmarkt van de WAO storten en hebben drie, steeds voordeligere, offertes ingediend. Het UWV heeft ook scherpe offertes opgesteld.

Het CPB ziet de offertes echter meer als berekeningen. Het bureau waarschuwt voor te optimistische uitgangspunten bij zowel de verzekeraars als het UWV. Wanneer de premies in de toekomst omhoog moeten , is dat voor het UWV gemakkelijker te realiseren dan voor de verzekeraars, meldt het CPB.

Voor het CPB valt echter niet goed uit te rekenen waar de WAO-premies het laagst zullen uitvallen: bij de verzekeraars of bij het UWV. Op winst gerichte verzekeraars zouden op lange termijn effiënter kunnen zijn dan het logge UWV. Hierdoor kunnen de premies omlaag.

Aan de andere kant wordt de WAO dan versnipperd over meer verzekeraars, waardoor schaalvoordelen verloren gaan. Bovendien moeten verzekeraars winst maken, wat de premies zal opdrijven.

Het gevolg van al deze effecten kan het CPB niet bepalen. Het bureau noemt het voordeel van privatisering daarom ongewis.

Verzekeraars wijzen op de lage premies die zij hebben geheven bij de privatisering van de Ziektewet. Het CPB constateert echter dat deze premies te laag waren gesteld, waarschijnlijk om marktaandeel te winnen. Een premiestijging is daarom op termijn onvermijdelijk, denkt het CPB.

Het planbureau verwacht niet dat de privatisering van de WAO tot grotere marktwerking zal leiden. De WAO-instroom is al behoorlijk gedaald door de Wet Poortwachter en door de invoering van boetes voor werkgevers van wie veel werknemers in de WAO terechtkomen. De grote efficiencywinst is hierdoor al behaald.

Meer over