CPB: premie zorgverzekering stijgt van 1.290 euro in 2017 naar 1.601 euro in 2021

De premie van de zorgverzekering zal de komende jaren fors oplopen. Dit jaar is de jaarpremie gemiddeld 1.290 euro, maar dat stijgt naar 1.601 in 2021. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen over de doorrekening van het regeerakkoord.

null Beeld anp
Beeld anp

De stijging wordt deels veroorzaakt door de bevriezing van het eigen risico op 385 euro. Dat is het bedrag dat volwassenen eerst zelf moeten betalen voordat de verzekering de kosten dekt. De coalitie van VVD, CDA, D66 en CU besloot nog voor de presentatie van het regeerakkoord het eigen risico te bevriezen.

Eigen risico

In principe is het eigen risico gekoppeld aan de zorguitgaven. Stijgen die, dan stijgt ook het eigen risico. Daardoor zou het volgens de begroting van het demissionaire kabinet volgend jaar oplopen naar 400 euro. Maar de aanstaande coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bevroor het met een noodwet voor 2018 op 385 euro, het niveau van dit jaar. Hierdoor zal de premie voor alle verzekerden volgend jaar naar schatting 10 euro hoger uitvallen. Uit het regeerakkoord blijkt dat het eigen risico de hele beoogde regeerperiode tot 2021 385 euro blijft.

Hierdoor loopt de premie op. Het CPB voorziet voor volgend jaar een gemiddelde zorgpremie van 1.359 euro. In 2019 loopt dat op naar 1431 euro, in 2020 naar 1.526 euro en het jaar daarna van 1.601 euro. De lagere inkomens worden overigens grotendeels gecompenseerd voor de stijging van de zorgpremie via de zorgtoeslag.

De bijdrage die werkgevers betalen loopt op van 6,65 procent naar 7,15 procent in 2021. De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden en zelfstandigen betalen, loopt op van 5,4 procent dit jaar naar 5,9 procent over vier jaar.

Slag om de arm

Er moet wel een slag om de arm worden gehouden bij de ramingen. Enerzijds gaat het CPB ervan uit dat het kabinet zijn voornemens waarmaakt. Zo wordt minister Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg geacht akkoorden te sluiten met de zorg waardoor de kosten 1,9 miljard euro minder hard stijgen dan geraamd. Lukt dat niet, niet volledig of stijgen de zorguitgaven toch harder, dan loopt de zorgpremie verder op.

Anderzijds gaat het kabinet niet over de zorgpremies. Zorgverzekeraars stellen de premie vast. Zo heeft zorgverzekeraar DSW voor volgend jaar een jaarpremie van 1.290 euro aangekondigd met een eigen risico van 375 euro. Dat eigen risico is lager dan het wettelijk niveau. Dat kan, omdat het om 'gecontracteerde zorg' gaat. DSW stelt dat het alle zorgverleners contracteert.

Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond dat DSW stelt dat het alle zorgverzekeraars contracteert. Dat had moeten zijn: zorgverleners.

Meer over