nieuwsBIK

CPB: belastingkorting op investeringen heeft beperkt effect

De belastingkorting op investeringen die het kabinet aan bedrijven wil geven, heeft maar een beperkt effect volgens het Centraal Planbureau (CPB). De werkloosheid zou meer dalen bij een verlaging van werkgeverspremies, zeker als die verlaging permanent is.

De BIK-regeling van Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijkt slechts beperkt effect te hebben. Beeld ANP
De BIK-regeling van Minister Wopke Hoekstra van Financiën blijkt slechts beperkt effect te hebben.Beeld ANP

Dit blijkt uit een analyse die het CPB op verzoek van het ministerie van Financiën heeft gemaakt van de Baangerelateerde Investeringsregeling (BIK) en verschillende alternatieven. Door de coronacrisis zijn bedrijven minder happig op het doen van investeringen. De BIK moet ervoor zorgen dat investeringen naar voren worden gehaald.

De BIK-regeling biedt bedrijven een korting van 2,44 tot 3 procent op de loonheffing als zij in 2021 of 2022 nieuwe investeringen doen. Het investeringsbedrag moet minimaal 20.000 euro per jaar bedragen.

Een investeringskorting heeft volgens het CPB heeft op korte termijn een groter effect als de korting tijdelijk is. Bedrijven zullen dan geplande investeringen verschuiven van 2023 naar 2022. Daar staat tegenover dat de productie iets kapitaalintensiever is geworden na afloop van een tijdelijke investeringskorting. De werkloosheid zou daardoor juist iets op kunnen lopen.

Als de BIK sterker zou worden gericht op kleine bedrijven, zou dat waarschijnlijk tot een grotere toename van investeringen leiden blijkt uit de analyse van het CPB. Toch zou de regeling meer effect hebben dan alternatieven, zoals een verlaging van de winstbelasting of verhuurderheffing.

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland zei eerder al dat de BIK er niet voor gaat zorgen dat bedrijven die het financieel erg zwaar hebben ineens gaan investeren. Volgens het CPB kan de regeling worden aangepast om kleine bedrijven beter te bedienen.

Lees verder

Is de BIK een banenredder of een ‘cadeautje voor het bedrijfsleven’? De Raad van State is uiterst kritisch.

Meer over