Coupon

Vroeger moest de houder van een obligatie met een bonnentje op een van te voren vastgesteld tijdstip en plaats zijn rente komen ophalen....

Tegenwoordig bestaat de coupon eigenlijk alleen nog maar in naam. De obligatie is gedigitaliseerd en de obligatiehouder onvangt zijn rente op zijn rekening. Hij hoeft nergens meer naar toe om zijn opbrengst op te halen.

De term coupon staat nu voor de vaste rente die wordt afgesproken bij de start van een obligatie.

De coupon is iets anders dan het obligatierendement. Het werkelijke rendement van een obligatie kan namelijk hoger of lager zijn dan de couponrente, al naar gelang de koers van de obligatie is gestegen of gedaald. Dit rendement wordt bepaald door de rente die de 'markt' op dat moment vraagt. Voorbeeld: De couponrente op een obligatie is 5 procent. In de markt neemt men genoegen met een rente van 4 procent. De koers van een obligatie van 100 euro is hierdoor met 25 euro gestegen. Een uitkering van een coupon van 5 euro komt in dat geval overeen met een rendement van 4 procent.

Risico's zijn er echter ook. Neem KPN. Het telecombedrijf heeft grote problemen om geld aan te trekken. Beleggers vrezen een toekomstig faillissement en vragen een steeds grotere vergoeding voor het risico dat ze lopen. Rendementen op KPN obligaties zijn opgelopen tot soms 8 procent. Doordat de couponrente in het verleden veel lager is afgesproken hebben de oorspronkelijke obligatiehouders een fors koersverlies geleden. Een couponrente van 5 procent op een obligatie van 100, betekent immers dat de koers moet dalen naar 62,5 euro om het gevraagde rendement van 8 procent te halen. Daarmee delen de obligatiehouders in het koersverlies van 70 procent dat de KPN-aandeelhouders voor hun kiezen kregen.

Meer over