nieuwsUWV

Coronasteun legt forse druk op uitvoeringsorganisatie UWV

De uitvoering van de coronasteun legt forse druk op het UWV. De uitkeringsinstantie vreest bovendien dat die nog verder wordt opgevoerd nu de roep om maatwerk aanzwelt.

Een werkoverleg op een UWV-kantoor in Eindhoven, met betrekking tot de NOW-steun. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Een werkoverleg op een UWV-kantoor in Eindhoven, met betrekking tot de NOW-steun.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit voorjaar zette het UWV zich schrap voor misschien wel de grootste maar in ieder geval de snelste operatie uit zijn geschiedenis: het uitvoeren van de NOW-regeling. Op het voorlopig hoogtepunt van de coronacrisis werden daarmee de lonen van 2,6 miljoen werkenden deels doorbetaald. Daarnaast verdubbelde het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Uit het jaarverslag van de uitvoeringsorganisatie, dat woensdag is gepubliceerd, blijkt dat die druk op de organisatie ten koste is gegaan van andere uitvoeringsprocessen.

Zo werd in coronatijd minder fraude opgespoord en is minder gecontroleerd op de naleving van uitkeringsverplichtingen. Daardoor hebben mogelijk meer mensen een uitkering gekregen dan er daadwerkelijk recht op hadden. Bovendien liep de voorraad achterstallige sociaal-medische beoordelingen nog verder op: van 67 duizend naar 85 duizend. Juist deze twee dossiers liggen gevoelig: ze waren afgelopen jaar aanleiding voor een parlementair onderzoek naar het verlies van de menselijke maat bij onder meer deze uitvoeringsorganisatie.

Toch is het volgens UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps te rechtvaardigen. ‘Je moet gewoon kiezen: zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk hun geld krijgen of ga je achter die paar gevallen aan waar het misschien niet goed zit?’ Hij benadrukt dat de handhaving inmiddels weer terug is op het oude niveau en dat er voor de sociaal-medische beoordelingen een structurele oplossing is overeengekomen met het ministerie van Sociale Zaken. Die gaf het UWV bovendien 100 miljoen euro om op te schalen. Daar komt nog eens 100 miljoen bovenop om de dienstverlening meer persoonlijk te maken.

Ook komend jaar zal de uitvoeringsorganisatie de handen nog vol hebben aan de uitvoering van de coronasteun, waarmee op dit moment nog altijd 1,3 miljoen banen deels overeind worden gehouden. Daarnaast is het UWV begonnen met het verrekenen van de eerste periode van noodsteun. De NOW betreft een voorschot op basis van geschat omzetverlies, werkgevers kunnen nu uitrekenen waarop zij daadwerkelijk recht hadden. Uit een eerste steekproef bleek al dat 60 procent van hen te veel heeft ontvangen en een deel moet terugbetalen. Sommige veel meer dan zij hadden verwacht, sommige zelfs het hele bedrag.

In het jaarverslag spreekt de uitkeringsinstantie haar vrees uit over de ‘publiciteitsrisico’s’ van dergelijke ‘schrijnende gevallen’. ‘In begin was iedereen heel blij dat er in korte tijd zo’n regeling kon worden opgetuigd. Maar nu domineren die uitzonderingsgevallen het nieuws’, aldus Camps. ‘Dat is een risico omdat dat een discussie op gang kan brengen om uitzonderingen te gaan maken. Dat zou de regeling zelf in gevaar brengen omdat we dan de ict moeten stilleggen, alsof je van een rijdende auto de motor gaat vervangen.’

Meer over