Nieuws

Coronacrisis raakt Vaticaan: paus verlaagt kardinalensalarissen

Een begrotingstekort van tientallen miljoenen euro’s noopt paus Franciscus zijn kardinalen 10 procent op hun salaris te korten. Daarmee wil de paus werknemers met lagere inkomens voor ontslag behoeden.

Kardinalen in het Vaticaan luisteren naar de paus Franciscus tijdens kerst 2019. Beeld AP
Kardinalen in het Vaticaan luisteren naar de paus Franciscus tijdens kerst 2019.Beeld AP

De coronacrisis heeft de inkomsten van het Vaticaan flink doen teruglopen. Voor dit jaar verwacht het een omzetdaling van 30 procent, resulterend in een tekort van ongeveer 50 miljoen euro. In een zogenoemd Motu proprio, een document ‘op eigen initiatief’, schrijft paus Franciscus dat de pandemie ‘alle inkomstenbronnen van de Heilige Stoel en de staat Vaticaanstad negatief heeft beïnvloed’.

Toerisme is voor het Vaticaan een belangrijke bron van inkomsten. Een groot deel van vorig jaar waren de Sint-Pietersbasiliek, de Sixtijnse Kapel en de Vaticaanse Musea gedeeltelijk of helemaal gesloten. Voor de coronacrisis bezochten in een jaar tijd nog ongeveer zes miljoen betalende bezoekers de musea.

De 84-jarige paus achtte het daarom tijd voor rigoureus ingrijpen. ‘Een economisch duurzame toekomst vraagt ​​nu onder meer om maatregelen op het gebied van personeelssalarissen’, legt hij uit. Hij verlaagt de salarissen van kardinalen met 10 procent – vanaf 1 april, voor onbepaalde tijd. Afdelingshoofden en secretarissen moeten 8 procent inleveren, priesters en religieuzen in dienst bij de Heilige Stoel 3 procent.

De komende twee jaar worden loonsverhogingen voor alle werknemers opgeschort, behalve voor werknemers uit de onderste drie salarisschalen.

Geen ontslagen

Franciscus, afkomstig uit een arbeidersgezin, staat bekend als een beschermer van de armen. Vanaf het begin van zijn pontificaat in 2013 wil hij een ‘arme kerk voor de armen’ bestieren. Hij heeft altijd volgehouden dat hij ook in economisch moeilijke tijden geen mensen wil ontslaan.

Waarschijnlijk was de paus van mening dat zijn kardinalen wel wat konden inleveren. Volgens persbureau Reuters ontvangen de hoge geestelijken die in het Vaticaan of in Rome wonen tussen de vierduizend en vijfduizend euro per maand. Bovendien worden hun grote appartementen ver onder de markthuur aangeboden.

Ook de meeste priesters en nonnen die op de Vaticaanse afdelingen werken, wonen in religieuze gemeenschappen in Rome, zoals seminaries, kloosters, parochies, universiteiten en scholen. Daardoor zijn zij beter in staat financiële klappen op te vangen: hun kosten voor levensonderhoud zijn relatief laag.

De Vaticaanse werknemers die van salarisverlaging gevrijwaard blijven, zoals politieagenten, bodes, brandweerlieden, schoonmakers, kunstrestaurateurs en onderhoudspersoneel, wonen veelal in Rome en hebben gezinnen te onderhouden. Hen lijkt de paus daarom te hebben willen beschermen.

De paus zelf ontvangt voor zijn werkzaamheden als kerkvorst geen salaris. Alles wat hij nodig heeft, krijgt hij van het Vaticaan.

Meer over