NieuwsKolencentrales

Corona bezorgt kolencentrales hoge koorts

De prijs van CO2-emissierechten is in enkele maanden tijds verdubbeld. Grote bedrijven, die verplicht zijn voor elke ton CO2 die ze willen uitstoten een emissierecht te kopen, betaalden midden maart nog maar 15 euro voor de uitstoot van een tonnetje broeikasgas, nu is dat al ruim 30 euro.

Een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte Beeld Raymond Rutting/de Volkskrant
Een kolencentrale op de Rotterdamse MaasvlakteBeeld Raymond Rutting/de Volkskrant

Die prijsstijging is een grote verrassing, en maakt duidelijk dat de markt de plannen van de Europese Commissie om de economie te vergroenen erg serieus neemt. Sinds de uitbraak van covid-19 werden hele bedrijfstakken stilgelegd, en daalde de uitstoot van broeikasgassen snel. Vliegtuigen bleven aan de grond, auto’s op de parkeerplaats, en fabrieken draaiden op halve kracht. Omdat ze er veel minder broeikasgas werd uitgestoten, hadden bedrijven ook minder emissierechten nodig. Daardoor daalde ook de prijs, van rond 25 euro per ton naar 15 euro midden maart, een prijsdaling tot onder de 10 euro leek aanstaande.

Maar sindsdien herstelt de prijs zich verrassend snel. Het lijkt erop dat speculanten zich voorbereiden op ingrijpen van de Europese Commissie. Die zal, denken zij, nog dit jaar de emissierechten schaarser maken, en dat betekent: duurder. En dat is juist een gevolg van datzelfde covid-19. De Europese Commissie heeft duidelijk gemaakt dat de economische gevolgen van de pandemie zullen worden bestreden met een extra snelle vergroening.

Dat nemen de speculanten kennelijk serieus. Europa zal de emissierechten schaarser gaan maken; dat hebben ze eerder ook al met succes gedaan. Bovendien zullen hele bedrijfstakken straks verplicht worden emissierechten te kopen. De Financial Times noemde onlangs al de scheepvaart, het transport en de bouw.

Nu al zijn de gevolgen groot. Hans van Cleef, energie-econoom bij ABN AMRO, wijst op de ‘darkspread’: een simpel grafiekje dat de rentabiliteit van kolencentrales weergeeft. ‘De darkspread was al negatief, maar is in korte tijd nog veel slechter geworden. Bij deze prijs kan zelfs de efficiëntste kolencentrale niet meer concurreren met zelfs de minst efficiënte gascentrale.’

Vorig jaar was in Europa de productie van kolenstroom al tot een dieptepunt gezakt. De vraag rijst hoeveel kolencentrales er in Europa de komenden jaren zullen sneuvelen door de prijsverhoging van emissierechten.

Meer over