Controleurs voor Ter Apel

Het vertrekcentrum in Ter Apel krijgt controleurs die in de gaten zullen houden of de regels in het centrum worden nageleefd....

De gemeenteraad van Vlagtwedde had in juli gevraagd om onafhankelijkecontroleurs. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en deImmigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) is de Vlagtwedde deze week toteen akkoord gekomen.

Hoe de functie precies wordt ingevuld is nog niet bekend. Later dezeweek praten de fractievoorzitters verder over een functie-omschrijving enover het aantal aan te stellen controleurs. 'Het moeten in elk geval mensenzijn met onderzoekservaring die objectief zijn en boven de partijen staan',zegt gemeentewoordvoerster Boiten.

Volgens haar zullen de controleurs vooral de terugkeerregeling goed inde gaten houden. Ook zullen ze klachten van vluchtelingen onderzoeken.

Het verzoek van de gemeenteraad volgde op een reeks van protesten in enrond het vertrekcentrum. De toestand in het centrum zou mensonwaardig zijnen het vertrekcentrum zou niet altijd even zorgvuldig te werk gaan. Eengroep Iraanse asielzoekers ging zelfs in hongerstaking en hield dit ruimveertig dagen vol.

Meer over