Controle op artsen uit buitenland

Buitenlandse artsen en verpleegkundigen die in Nederland willen werken, zijn voortaan verplicht om een bewijs van goed gedrag te overleggen....

Tot nu toe werd aan buitenlanders slechts gevraagd of er in hun eigen land maatregelen tegen hen waren genomen. Formeel pleegden artsen die dat verzwegen valsheid in geschrifte. 'Maar we wisten natuurlijk nooit hoeveel we niet wisten', zegt Irma Turenhout, hoofd van het BIG-register, waarin alle gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaren staan vermeld.

De hoogleraren die anderhalf jaar geleden de wet-BIG evalueerden, uitten stevige kritiek op het ontbreken van die controle. Patiënten hadden daardoor volgens hen onvoldoende garantie op verantwoorde zorg. Dat risico neemt toe met de aanstaande uitbreiding van de EU. Volgens de evaluatiecommissie is het voorgekomen dat buitenlandse beroepsbeoefenaren zich ten onrechte in Nederland vestigden, maar ook dat geschorste Nederlandse artsen in het buitenland verder werkten.

Turenhout deelt de zorgen van de commissie. 'De privacy van beroepsbeoefenaren is van belang, evenals de Europese regel van vrijheid van vestiging en dienstverlening. Maar nu het aantal migrerende medici toeneemt, hebben patiënten recht op bescherming. Vanaf deze maand eisen we van iedereen een certificate of good standing, een uittreksel uit het nationale register van gekwalificeerde beroepsbeoefenaren.'

De afgelopen jaren lieten ruim 1200 buitenlandse, hoofdzakelijk Europese artsen en verpleegkundigen zich inschrijven in het BIG-register. In dat openbare register staan ook de eventuele tuchtmaatregelen. Instellingen en patiënten kunnen het register raadplegen om de rechtspositie van medisch personeel te achterhalen.

Lang niet alle Europese landen zijn zo streng als Nederland. 'Iedereen heeft zijn eigen beleid', aldus Turenhout. Een sluitend Europees informatiesysteem over kwalificaties van alle migrerende medici is er nog altijd niet, zegt inspecteur-generaal Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 'Er worden nauwelijks gegevens uitgewisseld.'

Nederland heeft al in 1997 tijdens zijn EU-voorzitterschap aandacht voor het probleem gevraagd. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid laat weten dat hij deze zomer het Nederlands voorzitterschap zal aangrijpen om het onderwerp opnieuw op de Europese agenda te krijgen.

Meer over