Contacten Rotterdamse cel tot in Afghanistan

Steeds duidelijker wordt dat Jérôme Courtailler, opgepakt in Rotterdam voor het beramen van een aanslag, banden had met tal van andere vermoedelijke terroristen....

Jérôme Courtailler (27) lijkt uit een degelijk Frans nest te komen. Zoon van een slager, opgegroeid in een katholiek gezin in een plaatsje nabij de Zwitserse grens. Maar ergens ging het mis. Net als zijn jongere broer David raakte Jérôme aan de drugs. Beiden vonden verlossing in de moskee. Ze raakten er onder invloed van radicale moslimextremisten en ondergingen een militaire training in Afghaanse kampen.

Nu zit Jérôme vast in Rotterdam wegens het beramen van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. David staat onder huisarrest in Frankrijk.

Jérôme Courtailler is niet alleen de hoofdverdachte van de 'Rotterdamse cel', zijn naam duikt ook op in diverse Europese onderzoeken naar het terroristische netwerk van Osama bin Laden. De blanke Fransman mag dan een buitenbeentje zijn, er tekent zich een web af van contacten die Courtailler met andere vermoedelijke terroristen onderhield.

Spin in dat web is echter niet Jérôme Courtailler, maar de Franse Algerijn Djamel Beghal. Volgens Franse onderzoekers is hij de leider van het islamitische netwerk dat het had voorzien op de Amerikaanse ambassade in Parijs. Beghal, die in juli in Dubai werd gearresteerd en is uitgeleverd aan Frankrijk, verklaarde dat hij in Afghanistan instructies kreeg van Abu Zoubeida, een naaste medewerker van Bin Laden, wiens naam op de terroristenlijst van president Bush prijkt.

Volgens Beghal, die tijdens de ontmoeting drie cadeautjes van Bin Laden in ontvangst nam, moest de Tunesiër Nizar Trabelsi met een zelfmoordaanslag de ambassade opblazen. Trabelsi werd op 13 september in Brussel gearresteerd. Tegelijkertijd werden Courtailler en drie andere mannen opgepakt in de Rotterdamse De Kempenaerstraat. Naar aanleiding van Beghals verklaringen werden overal in Europa terroristische cellen opgerold.

Zo ontstond een duidelijker beeld van de terroristen, die vaker uit westerse steden blijken te komen dan uit afgelegen Pakistaanse dorpen of de sloppenwijken van Caïro. Neem Trabelsi. Hij was profvoetballer in Duitsland voordat hij verslaafd raakte aan cocaïne en lid werd van de terreurgroep Takfir Wal Hijra. Europese opsporingsdiensten kijken ook uit naar 'migrantenstrijders' en bekeerlingen als Courtailler.

Het effect is onmiddellijk meetbaar: de inlichtingendiensten werken beter samen dan ooit en diverse landen maken haast met het treffen van extra maatregelen tegen terrorisme.

Premier Kok presenteerde op 5 oktober het Nederlandse 'Actieplan Terrorismebestrijding', met 43 maatregelen tegen terreur. Er zal 200 miljoen gulden voor worden uitgetrokken. Minister Korthals van Justitie wil nog voor het einde van dit jaar terrorisme apart strafbaar stellen. Daarmee kunnen terroristen aanzienlijk hogere straffen krijgen - mogelijk tot twintig jaar voor leiders van terreurorganisaties - dan nu het geval is.

Jérôme Courtailler ontspringt deze dans omdat hij nog onder het huidige strafrecht zal worden berecht. Wel wordt Courtailler door buitenlandse onderzoekers een sleutelfiguur in het terroristische netwerk genoemd. Zo verbleef hij net als vele andere 'prominente verdachten' enige tijd in Londen. Franse terrorismebestrijders noemen 'Londenistan' een broeinest van extremistische moslims.

Met name de Finsbury Park-moskee wordt gezien als een plek waar Bin Laden mogelijk zijn vertegenwoordigers heeft zitten. Zacarias Moussaoui, die volgens de FBI de '20ste kaper' had moeten zijn, veranderde daar van een gematigde in een radicale moslim. Djamel Beghal zou in deze moskee onder invloed van radicalen zijn geraakt. Maar ook Jérôme en David Courtailler, die enige tijd samenwoonden met Moussaoui in Brixton, zouden er regelmatig hebben gebeden.

David Courtailler zei tegen Le Nouvel Observateur over zijn eerste moskeebezoek in Engeland dat hij zeer onder de indruk was. 'Alle gezichten hadden een serene uitdrukking.'

Toen hij en Jérôme werden gerecruteerd voor Afghaanse trainingskampen, was David enthousiast. 'Ik had nog nooit gereisd. . . Er werd volledig voor me gezorgd.' David beweerde dat hij en Jérôme niet wisten dat ze naar een terroristenkamp zouden gaan. 'Ik beschouwde het als een soort militaire dienst.'

Na verloop van tijd werd David er een beetje moe van en keerde hij terug naar zijn dorp. Jérôme zit vast 'onder alle beperkingen'. Hij mag alleen contact onderhouden met zijn advocaat.

Meer over