Consumentenvertrouwen op laagste peil sinds Aziëcrisis

Amerikanen en Nederlanders verliezen hun vertrouwen in de economie. Nederland telt momenteel evenveel optimisten als pessimisten, aldus het CBS. De cijfers over het consumentenvertrouwen in april zijn sinds de Aziëcrisis eind 1998 niet meer zo laag geweest....

Ook in de Verenigde Staten kelderde het vertrouwen van consumenten. Na een korte opleving in maart noteerde de index in april hetzelfde niveau als in de maand februari. Deze stand was sinds oktober 1996 niet eerder bereikt.

De verslechterde economische omstandigheden voor bedrijven en het schrappen van banen zijn de oorzaak van het gedaalde vertrouwen, aldus het Amerikaanse meetinstituut Conference Board.

Nederlandse consumenten hebben vooral een somber oordeel over het algemene, economische klimaat. Zij baseren deze mening op de berichtgeving in de media. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht de komende twaalf maanden een verdere verslechtering van de economie.

De koopbereidheid blijft daarentegen redelijk stabiel. Burgers blijven bereid om geld uit te geven, zolang hun eigen inkomen niet op de tocht staat. Volgens het CBS ligt de koopbereidheid momenteel wel iets lager dan in 2000.

Ook in de Verenigde Staten zijn consumenten somberder over de economie dan over hun persoonlijke financiële situatie.

Meer over