Conservatoria kijken naar samenwerking

De conservatoria van Amsterdam en Alkmaar gaan de mogelijkheid onderzoeken van een nauwe samenwerking. De instituten willen een 'bijdrage' leveren aan de komende herstructurering van het muziekvakonderwijs....

De vraag is vooral welke regionale voorzieningen in Noord-Holland mogelijk en gewenst zijn. De conservatoria geven zichzelf tot de zomer de tijd de haalbaarheid van een samenwerking dit uit te zoeken. Dan zullen ook de uitkomsten bekend worden van de politieke discussie over de voorstellen van het 'Projectbureau herstructurering Kunstvakonderwijs'. Dat bureau moet op last van de Tweede Kamer voorstellen doen over een gelijktijdige inkrimping én kwaliteitsverbetering van het kunstonderwijs.

Meer over