Connie heeft het druk

Als zangeres Vanessa bereikte Connie Breukhoven een kwart eeuw geleden de top van de hitparade. Anno 2005 staat ze te boek als icoon van de verjongingsindustrie....

Door Elsbeth Stoker

Zomaar op de foto is geen optie voor Connie Breukhoven (54). 'Nee, danmoet ik me eerst twee uur opmaken. En dat kan ik er nu echt niet bijhebben', zegt ze gestrest door de telefoon. 'Trouwens, die krantenpubliceren dan altijd een foto waarop je net iets in je mond stopt. Dat wilik niet hebben. Ik stuur mijn eigen foto's wel, die zijn altijd goed.'

Anti aging-koningin Connie Breukhoven heeft het druk. Reden: ze ligtweer onder vuur. Ditmaal is het niet het verboden 'beetje efedrine' dat inhaar afslankpillen zat en in sommige gevallen kan leiden tot eenhartstilstand. Het is ook niet omdat ze een haargroeimiddel presenteerdeals natuurproduct terwijl het de stof finasteride bevatte, die schadelijkkan zijn voor de vruchtbaarheid van vrouwen. 'Ditmaal zou ik in DeTelegraaf gezegd hebben dat ik een middel tegen kanker heb', zegtBreukhoven. 'Maar dat heb ik niet gezegd. De journalist heeft het uit zijnverband getrokken.'

En hoewel de voormalig zangeres de commotie onterecht vindt, racet zesinds vorige week zondag van interview naar interview. Ze werd aan de tandgevoeld bij Barend & Van Dorp, mag in Life & Cooking haar zegjedoen, en SBS6 wil binnenkort reportages maken voor Shownieuws waarin onderanderen kankerpatiënten vol lof zijn over Connie's wondermiddel: Haelan951.

'Het is geen middel tegen kanker, het is een ondersteunend voedingssupplement bij chemotherapie', formuleert Breukhoven nadat deInspectie voor de Gezondheidszorg haar erop heeft gewezen dat het verbodenis medische claims te leggen op producten die vallen onder de warenwet.

Inmiddels heeft ze op haar website www.haelan951.nl de claims herzien.Nu wordt Haelan 951 niet meer aangeprezen als een middel dat kanker kanvoorkomen en het lichaam stimuleert tot de aanmaak van nieuwe cellen, maar als een 'revolutionair anti aging-voedingspreparaat'.

Zo gaat dat nu altijd bij Connie, zegt Evert Santegoeds,hoofdredacteur van het weekblad Privé. 'Haar verhaal begint er altijd meedat ze iemand tegenkwam die er twintig jaar jonger uitziet dan hij is. Endan blijkt dat hij een of ander wondermiddeltje gebruikt. Wat ze vervolgenszelf ook probeert.' Als het misgaat omdat ze de producten niet volgens deregels presenteert, doet ze net alsof ze er niets van wist, aldusSantegoeds. 'En zet ze het recht.' Tot zijn verbazing komt ze er altijd meeweg.

Connie Breukhoven werd als zangeres Vanessa bekend dankzijjarentachtighits als In the heat of the night en Upside Down én haarrijke boezem. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een icoon van deverjongingsdrift. Die is uitgegroeid tot een industrie, gericht op hettegengaan van veroudering. Naar verwachting zal in 2006 dertig tot veertigmiljard euro in de branche omgaan. Het is in Verenigde Staten de snelstgroeiende tak van de gezondheidszorg, zegt Leo van Rozelaar van deVereniging van Artsen voor Rimpelbehandeling (VAR). Onduidelijk is hoeveelgeld gemoeid is met deze bedrijfstak in Nederland, maar sinds tien jaarkomen ook hier steeds meer artsen die zich richten op anti aging. Hetaantal behandelingen wordt geschat op enkele tienduizenden per jaar.

Connie is uniek in deze sector, vindt Van Rozelaar. Met inmiddels twintig medewerkers is haar Clinic for Injectables in Den Haag misschienniet de grootste kliniek van Nederland, maar wel de bekendste, zegt antiaging-arts Van Rozelaar. 'Wij artsen zijn redelijk conservatief enwachten af tot er onderzoeksresultaten zijn of wetenschappelijke artikelen worden geschreven over producten. Zij gaat echt op zoek naarnieuwe producten. Wat dat betreft is ze baanbrekend.'

Met succes ook, in sommige gevallen. De door haar geïntroduceerde polymelkzuurinjecties New Fill - waarmee ze in 2001 Nederland verraste door zelf 'ontrimpeld' te verschijnen - is inmiddels een vaak gebruiktemethode bij de schoonheidsklinieken. Haar crèmes worden gebruikt door veelberoemdheden, onder wie de Russische president Poetin. En de Power Plate,de 'trilplaat' waaraan ze haar naam verbond, is uitgegroeid tot populairfitnessapparaat.

Vreemd is dat niet, want ze zoekt altijd nieuwe grenzen op en heeft eengoede zakelijke intuïtie, zegt Hans Breukhoven, Connies echtgenoot,praatpaal en in sommige gevallen haar adviseur. 'Ze is een perfectionist.Ze kijkt altijd of het anders kan en beter.' Nu ze haar buitenkantgeperfectioneerd heeft, gaat ze op zoek naar middelen om haar binnenkantjong te houden, voert haar man aan ter verklaring van haar enthousiasmevoor het nieuwe sojadrankje Haelan 951. 'En als ze dan ergens in gelooft,gaat ze er helemaal voor.'

Ook al zijn de onderzoeksresultaten discutabel en wordt het drankje metargusogen bekeken door de medische wereld, inmiddels kent een groot deelvan Nederland het - en het is nog niet eens twee weken verkrijgbaar. 'Wehebben een speciaal callcenter moeten inrichten omdat we zo veel vragenkrijgen. We hebben al duizenden flesjes verkocht', zegt Hans Herzberg,Connie Breukhovens zakelijke rechterhand. 'Op de plantages in China werkenze dag en nacht om aan de vraag te voldoen.'

Slim, vindt Peter de Wolff, emeritus hoogleraar Strategie en beleid inde farmaceutische sector. 'Haar producten zijn verweven met haarzelf. Omdatzij een bekende Nederlander is, mag zij overal op televisie uitleggen wathet allemaal precies is. Dat is een veel effectievere, en waarschijnlijkook goedkopere manier dan advertenties plaatsen.'

Anti aging-arts Van Rozelaar zegt: 'Als ik een tijdschrift of krantbel met de mededeling dat ik een nieuw product heb, zal niemand daaropingaan. Maar als Connie belt, komen ze allemaal langs.' Voor iemand die aljaren geen hit meer heeft gescoord, is dat nogal bijzonder, geeftPrivé-hoofdredacteur Santegoeds toe. Haar geheim: goede banden metsommige media. 'Wilma Nanninga van De Telegraaf en zij hebben bijvoorbeeldeen hechte band.' Op zijn eigen redactie stond enkele jaren geleden eenvan Breukhovens trilplaten. Cadeautje aan de medewerkers. Inmiddels is hetapparaat teruggestuurd en mogen de medewerkers zulke cadeaus niet meeraannemen. Santegoeds: 'Er werd daardoor destijds positiever over haargeschreven.'

Haar marketingstrategie is er eentje waarin ze telkens de grenzenopzoekt, zegt Bart Maussen, die zichzelf 'imagoprotector' noemt en isgespecialiseerd in de marketing van bekende Nederlanders. 'Dat moet ookwel. Connie bestaat bij de gratie van haar eigen publiciteitsmachine. Zijziet haar voorgevel, haar haar en haar gezicht als een unique sellingpoint.'

Zakelijk heeft Maussen een hoge pet van haar op. 'Het is eenzakenvrouw die haar uiterste best doet zo jong mogelijk over te komen.'Visueel vindt hij haar ook best sterk. 'Maar ja, dan doet ze haar mond openen dan komt er wartaal uit. Ik heb vaak moeite met de onderbouwing van haarverhaal.'

Wat het uiteindelijke effect is op de burgers, is volgens emeritushoogleraar De Wolff moeilijk in te schatten. 'Misschien is de hype rondHaelan 951 over drie maanden helemaal vergeten. Dat is aan hetbeoordelingsvermogen van de mensen.' In het algemeen is het zo dat kijkersde neiging hebben bekende Nederlanders eerder te geloven dan een gewonereclame, zegt De Wolff. 'Men gaat ervan uit dat zij een goede afwegingmaken, ook al is die niet goed onderbouwd.'

Intussen heeft Connie Breukhoven misschien weer een nieuwe aanklachttegen zich lopen. In een persbericht dat ze vorige week verzond om tebenadrukken dat haar sojadrank Haelan 951 echt veilig was, citeert zeinspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel enWarenautoriteit (VWA).

'Dat kan helemaal niet', aldus een woordvoerder van VWA. 'Wij hebbeninderdaad haar product meegenomen om het te onderzoeken. Maar de resultatenzijn nog niet bekend. Wat zij beweert in haar persbericht, mag niet.' Hetonderzoek gaat over de medische claims die we deden, verklaart zakenpartnerHerzberg om te benadrukken dat het sojadrankje op zichzelf veilig is.

'Tja, het zijn altijd weer van die kleine dingen die fout gaan bijhaar', zucht Santegoeds. 'Het is zo voorspelbaar.'

Meer over