Congolezen worden voorlopig niet uitgezet

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken is donderdag gezwicht voor de druk van de Tweede Kamer om voorlopig geen Congolese ex-asielzoekers uit te zetten....

Van onze verslaggever

In de Kamer ontstond irritatie over de opstelling van de minister. Zelfs de eigen partij van Verdonk, de VVD, oordeelde uiteindelijk dat het niet wenselijk was om met de uitzettingen door te gaan zolang het onduidelijk is of teruggestuurde Congolezen in hun land worden opgesloten en mishandeld vanwege het feit dat zij asiel hadden aangevraagd in Nederland.

In de eerste helft van dit jaar zijn er volgens de minister zeven ex-asielzoekers uit Congo gedwongen uitgezet naar hun land.

Verdonk maakte tijdens het debat bekend dat het onafhankelijke onderzoek naar deze kwestie in september klaar moet zijn. Het wordt toch niet uitgevoerd door Marten Oosting, de voormalige Nationale Ombudsman. Na de instemming van Oosting oordeelde zijn huidige werkgever de Raad van State dat zijn betrokkenheid bij het onderzoek ongewenst is, omdat hij deel uitmaakt van de afdeling bestuursrechtspraak. Die afdeling behandelt onder meer hoger-beroepzaken van afgewezen asielzoekers.

Het onderzoek zal nu nu worden uitgevoerd door Ad Havermans, oud-burgemeester van Den Haag en voormalig lid van de Algemene Rekenkamer. Hij leidde onlangs een commissie die een rapport uitbracht over het functioneren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Verdonk laat het onderzoek instellen na de beschuldiging van het tv-programma Netwerk dat de Congolese immigratiedienst DGM in het bezit is van vertrouwelijke gegevens over het asielverleden van Congolezen die door Nederland zijn teruggestuurd. De vraag is of die door toedoen van de Nederlandse autoriteiten daar zijn gekomen.

Verdonk had de Kamer eerder verzekerd dat dit niet gebeurt. In de uitzending vertelden Congolezen dat zij na hun uitzetting zijn opgesloten en mishandeld. Anonieme functionarissen van DGM bevestigden deze gang van zaken.

Meer over