'Congo kreeg geen details asielzoekers'

Informatie over het vluchtrelaas van Congolese asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, is niet naar Congo gegaan toen zij naar dat land werden uitgezet....

Dit staat volgens bronnen in Den Haag in het rapport van decommissie-Havermans, dat vandaag wordt gepresenteerd. De commissieonderzocht de aantijging van het tv-programma Netwerk van juni dit jaar datdocumenten met het vluchtrelaas van Congolese oud-asielzoekers in handenzijn gegeven van de autoriteiten in Congo. Daardoor zouden de Congolezenna de uitzetting naar hun land niet zelden zijn opgesloten en mishandeld.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken heeft tijdens tweespoeddebatten over deze zaak de Tweede Kamer verzekerd dat de diensten diebij de uitzetting zijn betrokken nimmer informatie over het asielrelaashebben doorgeven aan de Congolese autoriteiten.

Wel liet zij in oktober de Kamer weten dat het niet is uitgesloten datde Congolese overheid 'ongeoorloofd' is gemeld dat de uitgezette Congolezenin Nederland asiel hadden aangevraagd. De VVD heeft er eerder op gewezendat die informatie openbaar is in Nederland als de rechter uitspraak overeen asielverzoek doet.

Meer over